Czy można wprowadzać odpłatne usługi pozamedyczne?

Autor: SA/Rynek Zdrowia • • 08 marca 2010 12:30

I czy rodzic przedszkolaka, po przebytej chorobie musi, zapłacić za wystawienie zaświadczenia o stanie zdrowia?

– Z przepisów jasno wynika, że np. za zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydawane w celu przedłożenia w przedszkolu, przychodnie mogą pobierać opłaty, ponieważ nie ma tych zaświadczeń na liście bezpłatnych usług – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. Ustawa co prawda nie nakazuje ich pobierania, ale mówi o tym, że placówka medyczna nie ma obowiązku wystawiania ich nieodpłatnie.

Wanda Pawłowicz, rzecznik prasowy Mazowieckiego Oddziału NFZ wyjaśnia nam, że opłaty dodatkowe pobierane w szpitalach czy przychodniach, nie są związane bezpośrednio z leczeniem, ale z organizacją funkcjonowania danej placówki. I Fundusz w takie rozwiązania ingerować nie może.

– A więc opłata parkingowa, za obuwie ochronne, telewizor, czy pobyt opiekuna przy pacjencie, wystawianie zaświadczeń, to są kwestie, które powinny być określone wewnętrznym regulaminem placówki medycznej. Decyzje w tej sprawie mogą podejmować tylko szefowie placówek medycznych i ich organy założycielskie...
Barbara Nawrocka przypomina, że:
–  Pacjent powinien jednak być uprzedzony o dodatkowych opłatach, stosowanych przez szpital czy przychodnię

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w art. 16 stanowi, że pacjentowi nie przysługują bezpłatne:

1) orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;

• świadczenia opieki zdrowotnej niezakwalifikowane jako gwarantowane (koszyk świadczeń),

• koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, na zlecenie prokuratury albo sądu, w związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie odrębnych ustaw, są pokrywane z części budżetu państwa, której dysponentem jest, odpowiednio, Minister Sprawiedliwości, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego albo Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,

• koszty badania, wydania orzeczenia lub zaświadczenia, związanego z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych, są finansowane przez podmiot, na którego zlecenie zostaje przeprowadzone badanie, wydane orzeczenie lub zaświadczenie.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum