Czy chciałbyś zostać prezesem URPL?

Autor: MZ/Rynek Zdrowia • • 30 kwietnia 2009 18:39

Minister zdrowia ogłasza konkurs na stanowisko prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Informacja pojawiła się dziś (30 kwietnia) na stronie resortu zdrowia.

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych winni spełniać następujące warunki:
• być obywatelem polskim;
• nie być karanym za przestępstwa z winy umyślnej;
• mieć ukończone wyższe studia i posiadać tytuł zawodowy lekarza, lekarza stomatologa lub tytuł magistra farmacji;
• posiadać wiedzę w zakresie prawa polskiego i prawa wspólnotowego dotyczącą produktów leczniczych i biobójczych, wyrobów medycznych...

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Zdrowia, w Sekretariacie Departamentu Nadzoru, Kontroli i Skarg, w pok. 225 albo przesyłać (decyduje data stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego), w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„KONKURS NA STANOWISKO PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH”,
pod adresem:   
Ministerstwo Zdrowia
Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg
ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Termin składania ofert upływa 14 maja 2009 r.

więcej: www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=012674

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum