Czy Szpital Powiatowy w Pszczynie odzyska kontrakt?

Autor: PW/Rynek Zdrowia • • 20 maja 2018 20:30

Centrum Dializa sp. z o.o. prowadząca Szpital w Pszczynie twierdzi, że zalecenia pokontrolne wykonała w takim stopniu, iż śląski NFZ może rozważyć wycofanie wypowiedzenia umowy kontraktowej szpitalowi. Termin upływa 30 czerwca. Jeśli NFZ utrzyma w mocy decyzję, od 1 lipca pacjenci powiatu będą kierowani do innych szpitali.

Jak podaje rzecznik, 11 maja spółka oficjalnym pismem poinformowała śląski NFZ o realizacji zaleceń pokontrolnych i czeka na stanowisko NFZ. Fot. PTWP

- Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Jerzy Szafranowicz w piśmie do dyrekcji Centrum Dializa sp. z o.o., skierowanym w kwietniu zapowiedział, że rozważy cofnięcie rozwiązania umowy w okresie wypowiedzenia, jeśli usuniemy nieprawidłowości wskazane jako przyczyna wypowiedzenia. Zrobiliśmy to - twierdzi w rozmowie z portalem rynekzdrowia. pl Witold Jajszczok, rzecznik prasowy Centrum Dializa sp. z o.o.

Jak podaje rzecznik, 11 maja spółka oficjalnym pismem poinformowała śląski NFZ o realizacji zaleceń pokontrolnych i czeka na stanowisko NFZ.

Dlaczego NFZ zerwał kontrakt
Przypomnijmy, że 20 marca śląski oddział NFZ poinformował o rozwiązaniu umowy we wszystkich rodzajach i zakresach świadczeń z Szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez Centrum Dializa Sp. z o.o.

Jak mówił wówczas dyrektor ŚOW NFZ Jerzy Szafranowicz, powodem wypowiedzenia przez śląski oddział Funduszu umowy ze Szpitalem w Pszczynie były "szokujące wyniki kontroli" przeprowadzonej jeszcze w 2017 r. roku i przede wszystkim brak reakcji na uwagi pokontrolne. Dodał, że zagrożone było bezpieczeństwo pacjentów.

Wymienił przede wszystkim brak właściwej obsady lekarskiej, m.in. w oddziale neonatologicznym II poziomu referencyjności, który był non-stop zabezpieczany tylko przez jednego lekarza specjalistę, podobnie pracował oddział anestezjologii i intensywnej terapii. Szpital nie wykonał też zaleceń pokontrolnych dotyczących m.in. sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zapewnienia całodobowej opieki na izbie przyjęć przez pielęgniarki - zamiast nich przez pewne okresy doby pracowali tylko ratownicy.

 - Pomimo wielokrotnych próśb szpital nie wykorzystał szansy i nadal nie spełniał podstawowych warunków realizacji świadczeń. Czekaliśmy 8 długich miesięcy - zaznaczał w marcu dyrektor Szafranowicz, nawiązując do czasu, jaki upłynął od ponownej kontroli, prowadzonej jeszcze na przełomie maja i czerwca 2017 roku, która pokazała, że szpital nadal nie wykonywał części istotnych zaleceń.

Operator (teraz) wykonuje zalecenia
Umowa na realizację świadczeń kontraktowanych przez NFZ w prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa Szpitalu w Pszczynie wygasa 30 czerwca. Spółka dzierżawi szpital od powiatu jako operator. Nadal walczy w NFZ o utrzymanie szpitala i kontraktu.

W piśmie przekazanym do NFZ 11 maja spółka poinformowała o wykonaniu zaleceń przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych. Jak przyznaje sam operator, część działań stanowi jeszcze realizację zaleceń pokontrolnych ze stycznia 2017 r.

Operator Szpitala w Pszczynie wylicza w piśmie co zrobił do tej pory, by działać zgodnie z przepisami i wymaganiami NFZ.

Zapewniono realizację świadczeń zgodnie z wymaganym potencjałem wykonawczym "zarówno w punkcie dotyczącym zatrudnionego personelu, jak i dostępnych zasobów". Spółka przedstawiła 23 zmiany zgodne z zaleceniami NFZ. Zmiany dotyczą uprawnień i specjalizacji personelu medycznego dodanego do umowy, paszportów technicznych sprzętu oraz grafiku personelu pielęgniarskiego izby przyjęć.

Operator podał też m.in. że wypłaca dodatek ministerialny dla pielęgniarek i położnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zapewnił, że zbiorczą i indywidualną dokumentację medyczną prowadzi już w pełni zgodnie z rozporządzeniami ministerialnymi.

Operator proponuje: obniżmy referencyjność
Centrum Dializa sp. z o.o. informuje, że "zostały podjęte działania w celu wykonania zaleceń pokontrolnych opracowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych". Dostosowano też liczbę łóżek intensywnej opieki medycznej do ilości łóżek wyodrębnionych z ich ogólnej liczby w aktualnej księdze rejestrowej.

Jak natomiast przyznaje Ryszard Muc, dyrektor zarządzający Centrum Dializa sp. z o.o. "spośród wszystkich zaleceń pokontrolnych nie powiodło się jedynie pełne wykonanie zaleceń pokontrolnych w zakresie zapewnienia realizacji świadczeń przez lekarzy w oddziałach: anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii II poziom referencyjny".

Jak argumentuje dyrektor, spółka zatrudniła kolejnych lekarzy anestezjologów, natomiast dotychczas nie udało się pozyskać dodatkowych lekarzy specjalistów neonatologów ze względu na powszechnie występujący brak wystarczającej liczby lekarzy tej specjalności na rynku pracy. Dlatego spółka zwróciła się z wnioskiem o obniżenie poziomu referencyjności oddziału neonatologicznego z drugiego do pierwszego stopnia.

"Przy pierwszym stopniu referencyjności i aktualnej obsadzie lekarskiej Szpital w Pszczynie spełnia już normy dotyczące zapewnienia opieki lekarskiej na oddziale neonatologii" - uzasadnia dyrektor Ryszard Muc.

Co dalej?
Można oczekiwać, że dyrektor ŚOW NFZ wznowi ze szpitalem rozmowy w sprawie rozważenia wycofania wypowiedzenia kontraktu. Trudno jednak na razie przewidzieć jaki będzie ich finał.

Po wypowiedzeniu umowy spółce prowadzącej Szpital w Pszczynie, starostwo złożyło deklarację przejęcia szpitala wraz z kontraktem, po jego cesji. Powiat posiada spółkę samorządową, której może powierzyć prowadzenie szpitala. Ma też możliwość wypowiedzenia operatorowi umowy dzierżawy szpitala.

- Uważamy, że cesja kontraktu i przekazanie go spółce samorządowej, która poprowadzi szpital, jest zdecydowanie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż organizowanie konkursu, bo grozi to komplikacją i wydłużeniem procedury. Im dłużej to potrwa, tym trudniej będzie utrzymać w szpitalu specjalistyczną kadrę - przekonywał w rozmowie z Rynkiem Zdrowia starosta pszczyński Paweł Sadza.

Na cesję kontraktu nie zgadza się Centrum Dializa sp. z o.o.

Śląski NFZ już przedstawiając wypowiedzenie umowy miał gotową listę szpitali i przychodni, do których od lipca będą mogli udać się mieszkańcy powiatu pszczyńskiego pozbawieni szpitala na miejscu. Według tej koncepcji kontrakt miałby zostać przekazany przede wszystkim do tych pobliskich szpitali, które już teraz najczęściej wybierają mieszkańcy powiatu pszczyńskiego.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum