RZ, Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 01-10-2010 10:40

Częstochowa: okulistyka, czyli dwa w jednym

Po scaleniu dwóch częstochowskich szpitali pod szyldem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP, jedyny oddział okulistyczny znajduje się teraz w gmachu przy ul. Bialskiej. Nie spełnił się czarny scenariusz przepowiadający, że zabranie miejsc dla pacjentów.

Po kilkunastu dniach funkcjonowania w nowej strukturze organizacyjnej i pełnienia ostrego dyżuru non-stop, oddział funkcjonuje normalnie. Na ul. Bialską dostarczono także sprzęt ze zlikwidowanego oddziału okulistyki w dawnym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w dzielnicy Tysiąclecie.

Być może znajdzie miejsce w ambulatorium okulistycznym, które powstaje przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

– Jeszcze jest w trakcie doposażania. Będą tam przyjmowane wszystkie ostre przypadki okulistyczne – zapowiada w Gazecie Wyborczej Grzegorz Kupczak odpowiedzialny za lecznictwo zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego.

Wyjaśnia również, że w momencie połączenia obu szpitali, kontrakty zostały scalone i okulistyka ma teraz podwójny kontrakt.

Wypowiadając się podczas konferencji Rynku Zdrowia „System opieki zdrowotnej. Ogólnopolskie problemy – regionalna perspektywa” (Katowice 2010 r., 31 maja) Kazimierz Pankiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie konieczność połączenia szpitali wojewódzkich, a w nich niektórch oddziałów, uzasadniał m.in. koniecznością bardziej racjonalnego wykorzystania sprzętu i łóżek.

– Dwa duże szpitale mają liczne oddziały, szczególnie w zakresie działalności podstawowej, jednoimienne: okulistyka, ginekologia, chirurgia, nefrologia. Są to małe oddziały, z małymi zespołami, małymi kontraktami z NFZ – takie oddziały po prostu nie są w stanie się zbilansować – tłumaczył dyrektor Pankiewicz.

Dodał: – Na początek łączymy oddziały nefrologiczne i okulistyczne, co wydaje się najmnej kontrowersyjne biorąc pod uwagę możliwości wynikające m.in. z infrastruktury. Następie będziemy łączyć pozostałe jednoimienne oddziały, doprowadzając do powstania oddziałów z dużymi zespołami, dobrze wyposażonych.

Jak podawał podczas tej samej konferencji Rynku Zdrowia Mariusz Kleszczewski, członek Zarządu Województwa Śląskiego, na okulistyce w Częstochowie czas pobytu pacjenta, to 11 dni. W innych szpitalach w województwie śląskim na oddziałach okulistyczych ten czas wynosi 4 dni.

– W Sosnowcu, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5, na 27-łóżkowy oddział okulistyki do września 2009 roku przyjęto 1303 pacjentów. W tym samym okresie oddział okulistyczny w WSZ w Częstochowie na 30 łóżkach przyjął 724 pacjentów, a Wojewódzki Szpital Zespolony w Częstochowie, też na 30 łóżkach – 915 pacjentów. Oznacza to, że szpital w Sosnowcu wykonywał prawie taką samą pracę mając dwa razy mniej łóżek. Tak więc nie zawsze rzecz w liczbie łóżek na oddziale, ale w strukturze szpitala i organizacji pracy – przekonywał Mariusz Kleszczewski.