Czego oczekuje samorząd lekarzy od ministra? Postulaty środowiska i życzenia zdrowia

Autor: oprac. JKB • Źródło: NIL, Rynek Zdrowia22 grudnia 2022 07:50

21 grudnia odbyło się spotkanie prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasza Jankowskiego z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. - Na dobry początek kolejnego roku realizacja przez resort zdrowia pięciu kwestii ważnych dla środowiska lekarskiego – tego życzyłby sobie samorząd – czytamy.

Czego oczekuje samorząd lekarzy od ministra? Postulaty środowiska i życzenia zdrowia
Środowisko lekarskie przedstawiło swoje priorytety resortowi zdrowia. Fot. Shutterstock
  • Podczas spotkania prezesa NRL z ministrem zdrowia zostały poruszone najważniejsze z perspektywy środowiska lekarskiego
  • W trakcie spotkania omówiono m.in. pomysł utworzenia przy MZ zespołu ds. refundacji, a także wskazano priorytetowy cel samorządu, czyli wprowadzenie systemu zwiększającego bezpieczeństwo leczenia opartego na no-fault
  • Jednym z tematów wskazanych podczas spotkania obu stron był pomysł zwolnienia od najbliższej sesji wiosennej ustnej części egzaminów PES osób, które uzyskały w części pisemnej co najmniej 75 proc. punktów
  • - Minister zdrowia i prezes samorządu lekarskiego złożyli sobie życzenia noworoczne i świąteczne, które skupiały się przede wszystkim na winszowaniu dobrego zdrowia – podsumowano

Spotkanie samorządu i ministra zdrowia

21 grudnia odbyło się spotkania prezesa NRL Łukasza Jankowskiego z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim. Jak wskazano, samorząd życzyłby sobie "na dobry początek kolejnego roku realizacja przez resort zdrowia pięciu kwestii ważnych dla środowiska lekarskiego".

- Oczywiście problemów ochrony zdrowia jest tak dużo, że wypunktowanie ich zajęłoby co najmniej kilka stron. Skupiliśmy się w tym momencie na kwestiach, których skuteczna realizacja mogłaby nastąpić w relatywnie krótkim czasie, a których efekty są od dawna oczekiwane przez środowisko lekarskie – powiedział prezes NRL Łukasz Jankowski.

W trakcie rozmowy omawiany był m.in. pomysł utworzenia przy MZ zespołu ds. refundacji, który we współpracy z samorządem lekarskim opracować miałby rozwiązania względem postulowanego przez środowisko zwolnienia lekarzy i lekarzy dentystów z obowiązku określenia na recepcie poziomu odpłatności leków.

Omówiono także priorytetowy cel samorządu, czyli wprowadzenie systemu zwiększającego bezpieczeństwo leczenia, opartego na idei no-fault. Zakłada to opracowywany obecnie w NIL projekt samorządowy ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych – czytamy.

Zasady dotyczące wykonywania zawodu lekarza

Prezes NRL podkreślił również konieczność wprowadzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy płatnego stażu adaptacyjnego oraz wymogu znajomości języka polskiego. W czasie tego stażu lekarze zza wschodniej granicy poznaliby polski system ochrony zdrowia i uczyliby się języka, co jest niezbędne do leczenia oraz diagnozowania pacjentów.

Następnie tematem spotkania było zniesienie opłat za wprowadzanie zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, a ostatnią poruszoną sprawą była kwestia, wobec której prezes NRL od dawna podejmował starania. Dotyczyła zwolnienia od najbliższej sesji wiosennej z ustnej części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego osób, które uzyskały z części pisemnej co najmniej 75 proc. punktów. Zapis ten pojawił się w procedowanej ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Minister Zdrowia i prezes samorządu lekarskiego złożyli sobie życzenia noworoczne i świąteczne, które skupiały się przede wszystkim na zdrowiu – podsumowano.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
    PARTNER SERWISU
    partner serwisu

    Najnowsze