rmf24.pl, RR/Rynek Zdrowia | 17-01-2017 11:53

Co z minimalną płacą w służbie zdrowia? Morawiecki oceni

Kolejna ustawa Konstantego Radziwiłła - o płacy minimalnej w zawodach medycznych - wstrzymana przez wicepremiera Morawieckiego - twierdzi rmf24.pl. i wyjaśnia, że jej projekt zamiast na posiedzenie rządu trafi pod obrady Komitetu Ekonomicznego, którym kieruje Mateusz Morawiecki.

Wicepremier Mateusz Morawiecki. Fot. archiwum

W przypadku ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników medycznych służby zdrowia wicepremier Morawiecki obawia się, że plany Radziwiłła - choć są dużo poniżej oczekiwań grup zawodowych - i tak zachwieją finansami placówek medycznych.

Otoczenie Konstantego Radziwiłła przekonuje, że rząd chce się jedynie bardziej pochylić nad ustawami. Nieoficjalnie wiadomo, że Morawiecki sprzeciwia się wizji upaństwowienia służby zdrowia.

Czytaj: Nie będzie sieci szpitali, likwidacji NFZ oraz podwyżek płac? Miało paść weto...

Przypomnijmy, że minister zdrowia zapowiadał, że pierwsza transza zwiększonego wynagrodzenia dla pracowników podmiotów leczniczych powinna być zagwarantowana już w 2017 roku.

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników podmiotów leczniczych był konsultowany ze związkowcami i pracodawcami. Związkowcy domagali się podwyżki wynagrodzeń wszystkich zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia i "radykalnego przyspieszenia" prac nad ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Radziwiłł ocenił (we wrześniu 2016 r.), że projekt generalnie jest dobrze przyjmowany. Ciągle jednak jest oczekiwanie, że minimalne wynagrodzenia będą wyższe - zaznaczył.

Jak informowało MZ, projekt systemowych rozwiązań gwarantujących minimalne wynagrodzenie pracownikom medycznym służby zdrowia wprowadza gwarantowane minimalne kwoty wynagrodzeń zasadniczych przysługujących pracownikom medycznym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej, którzy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę w podmiotach leczniczych (niezależnie od źródła finansowania i formy organizacyjnej danego podmiotu).

Określa także kolejne etapy dochodzenia do określonych w ustawie minimalnych wynagrodzeń zasadniczych, tak by mogły one osiągnąć docelową wysokość do końca 2021 r.

Skutki finansowe zagwarantowania minimalnych płac pracownikom medycznym służby zdrowia szacowane są na 6,7 mld zł.