Anna Kaczmarek/Rynek Zdrowia | 07-04-2015 19:29

Co lekarz dostanie w ramach wyższej składki na samorząd lekarski?

Od 1 stycznia lekarze płacą wyższe składki na samorząd lekarski. Okręgowe izby lekarskie właśnie zatwierdziły lub zatwierdzą w najbliższym czasie na zjazdach budżety izb na 2015 r. Mają do dyspozycji większe środki niż w 2014 r., dlatego planują nowe działania i nowe wydatki.

Fot. Fotolia

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie to największa z izb okręgowych samorządu lekarskiego:     należy do niej 30 378 lekarzy w tym 23 603 lekarzy i 6 617 lekarzy dentystów.

Prezes OIL w Warszawie Andrzej Sawoni zapewnia, że sytuacja finansowa Izby jest dobra. Planuje też kolejne działania, które mają wychodzić naprzeciw potrzebom lekarzy z Mazowsza.

- Spłacamy jeszcze co prawda spore zadłużenie związane z zakupem siedziby Izby, w tym roku spłaciliśmy już 1 mln 100 tys. zł. Wynik finansowy to około 1 mln 400 tys. zł na plusie. Jeśli odejmiemy zadłużenie to tzw. czysty zysk wyniesie ok. 340 tys. zł. Dług, którego zostało 600 tys. zł, moglibyśmy właściwie już spłacić, ponieważ posiadamy odpowiednie rezerwy finansowe, jednak jest to pożyczka od izb okręgowych udzielona nam na korzystnych warunkach, dlatego zdecydowaliśmy, że będziemy ją spłacać do końca tego roku - wyjaśnia Andrzej Sawoni.

Biuro obsługi lekarza i pomoc prawna
Najważniejsze działania OIL w Warszawie w ciągu ostatniego roku to, jak wylicza prezes Sawoni, uporządkowanie administracji, spłata długu na zakup siedziby, uruchomienie Biura Obsługi Lekarza oraz pozyskanie nowego lokalu, w którym będzie mieścił się m.in. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy.

W minionym roku zakończył się też remont budynku Delegatury Radomskiej, która pracuje obecnie w pięknych wnętrzach zabytkowej kamienicy w centrum miasta.

Uruchomiona została także pomoc prawna dla lekarzy. - Każdy lekarz należący do naszej Izby, może z tej pomocy skorzystać praktycznie przez 24 godziny na dobę. Może skontaktować się z prawnikiem telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem faksu. Nawet jeśli znajdzie się w trudnej sytuacji podczas dyżuru lekarskiego - wskazuje prezes.

Pomoc prawna realizowana jest w oparciu o umowę z kancelarią prawną Dittmajer i Wspólnicy s.k. Jej prawnicy udzielili do tej pory 945 porad. Lekarze telefonowali ze swoimi problemami 2100 razy, często w godzinach wieczornych, a nawet nocnych.

Kształcenie, komunikacja i ubezpieczenia
W ciągu następnego roku OIL w Warszawie chce rozwijać szkolenia dla lekarzy. W tym celu Okręgowa Rada Lekarska dała pełnomocnictwo prezesowi, skarbnikowi i sekretarzowi Izby do powołania spółki celowej, która zajmie się pozyskiwaniem środków, m.in. z UE, właśnie na szkolenia dla lekarzy. Izba będzie pozyskiwała fundusze we współpracy np. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Prezes Sawoni podkreśla również, że samorządowcy pracują nad coraz lepszą komunikacją z lekarzami. W tym celu tworzona jest nowa strona internetowa Izby. - Chcemy, żeby potrzebne lekarzowi informacje trafiały do niego szybko i w odpowiedniej formie - zaznacza prezes OIL w Warszawie.

Kolejna sprawa, nad którą pracuje warszawski samorząd. to kwestia lekarskich ubezpieczeń. Prezes Sawoni uważa, że powinny być one opłacane w ramach składki na samorząd lekarski i zapewnia, że Izba pochyla się nad takim rozwiązaniem. Chce przeznaczyć na ten cel środki w ramach podwyższenia składki, którą na samorząd lekarski płacą lekarze. W tym roku plan budżetowy Izby przewiduje wpływy ze składek na poziomie 16,5 mln zł, w ubiegłym roku przychody ze składek (przed podwyższeniem ich wysokości) wyniosły ponad 11,6 mln zł.

- Chcielibyśmy, żeby każdy lekarz, który opłaci składkę, miał zapewnione w jej ramach obowiązkowe ubezpieczenie - mówi Andrzej Sawoni.

Prezes zapewnia, że nie zwiększa kosztów dotyczących płac zarówno samorządowców jak i pracowników administracyjnych. - Zmiany wynikają jedynie z drobnych korekt lub z faktu przechodzenia pracowników na emeryturę - wyjaśnia.

Rekordowe wsparcie socjalne
W ciągu najbliższego roku Izba zamierza kontynuować programy wsparcia socjalnego dla lekarzy m.in. becikowe, zasiłek pogrzebowy i pożyczki socjalne, jak również inną pomoc socjalną dla lekarzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

- W tym roku chcemy przeznaczyć rekordową kwotę 400 tys. zł na pomoc socjalną dla lekarzy - zapewnia prezes Sawoni.

OIL w Warszawie zamierza też w tym roku zakończyć wprowadzanie ISO 9001. Wszelkie szkolenia i procedury zostały już przeprowadzone, samorząd czeka tylko na końcowy audyt. - Ten system zarządzania jakością znacznie usprawni działanie Izby. Jest to nowatorski pomysł, żadna z okręgowych izb nie wprowadziła dotychczas ISO - podkreśla prezes OIL.

Jak tłumaczy, cały proces kosztował załogę wiele pracy i zaangażowania. Natomiast jeśli chodzi o finanse, to izba wydała na ten cel ok. 50 tys. zł w przeciągu trzech lat.

W środowisku lekarskim pojawiały się informacje, że prezes Sawoni, który jest dyrektorem Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej chciał zrezygnować z kierowania szpitalem na rzecz zajęcia się jedynie działalnością samorządową. Prezes jednak dementuje te informacje.

- Nie mam zamiaru rezygnować z funkcji dyrektora szpitala. Przekonałem się, że nie tylko można pogodzić te dwie funkcje - dyrektora szpitala powiatowego i prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, ale że wręcz pomaga mi to w wypełnianiu obowiązków - wyjaśnia prezes Sawoni.

I dodaje: - Jako dyrektor placówki ochrony zdrowia mam dobre rozeznanie w problemach i ochrony zdrowia i tych, które dotyczą wykonywania zawodu lekarza, szkoleń lekarzy i lekarzy dentystów, staży lekarzy itd. Nie ukrywam, że wymaga to dużego nakładu pracy i poświęcenia wielu godzin, często kosztem życia prywatnego, ale to procentuje. W dobie Internetu wiele spraw można z powodzeniem załatwić na odległość.

Podwyżka nie była potrzebna
Lubelska Izba Lekarska w związku z planowanym wzrostem przychodów z lekarskich składek również planuje wiele działań na rzecz lekarzy, choć tamtejsi samorządowcy uważają, że podwyżka składki nie była potrzebna (przedstawiciele LIL w Naczelnej Radzie Lekarskiej glosowali przeciw podniesieniu wysokości składek).

- Bardzo dobrze radziliśmy sobie w ramach tych środków, które mieliśmy przy niższych składkach. LIL jest w dobrej sytuacji finansowej - mówi nam doktor Marek Stankiewicz, rzecznik prasowy LIL.

Dodaje, że lubelski samorząd chce by pieniądze z lekarskich składek "wracały" do lekarzy. - Będziemy np. dotować lekarzom udział w zjazdach naukowych tzn. zwrócimy lekarzowi 50 proc. opłaty kongresowej, nie więcej jednak niż 300 zł w ciągu roku. Zorganizujemy też więcej szkoleń dla lekarzy i będziemy dofinansowywać lekarzy seniorów, np. poprzez dopłaty do wyjść do kina czy teatru.

Integracja i dofinansowanie
Lubelscy samorządowcy chcą też organizować więcej imprez integracyjnych dla swoich lekarzy. Opłacają i nadal będą opłacać karty bezpłatnego wstępu na baseny, siłownie czy do klubów fitness.

- Generalnie lekarz korzystający w naszej izbie z dofinansowań, może otrzymać ich w ciągu roku maksymalnie tyle, ile wynosi kwota składki rocznej (720 zł) jaką płaci na samorząd lekarski. Każdy nasz lekarz ma prowadzoną kartotekę, w której odnotowywane są udzielone dofinansowania - zaznacza rzecznik LIL.

W 2015 r. lubelski samorząd lekarski chce też wykupić na własność budynek przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie, w którym swoją siedzibę ma Izba. Władze Lublina, do których należy ta posesja, są przychylne tej koncepcji. Być może uda się kupić budynek za przysłowiowa złotówkę.

LIL, tak jak i OIL w Warszawie, również nie zwiększa kosztów wynagrodzeń.

Co do twardych danych, rok 2014 przyniósł LIL ponad 4 mln 863 tys. zł przychodów, podczas gdy  koszty pochłonęły 4 mln 095 tys. zł. Nadwyżka bilansowa wyniosła niemal 768 tys. zł, które zdecydowano się stosowną uchwałą w całości przekazać na fundusz własny LIL. Założenia planu przychodów za miniony rok zostały wykonane w 107 proc.

Projekt budżetu na obecny rok, w związku ze wzrostem składki, zaplanowano w wysokości ponad 5 mln 178 tys. zł ale z ostrożnością, bo nie wiadomo, jak w sytuacji, kiedy składka wynosi 60 zł, będzie wyglądała jej ściągalność.

W związku ze wzrostem składki i nowymi działaniami na rzecz lekarzy LIL na Komisje Socjalną zaplanowała w 2015 r. 250 tys. zł (o 50 tys. więcej niż w roku poprzednim), na Komisję Seniorów - 45 tys. zł (40 tys. zł w 2014 r.), na Komisję Kształcenia Medycznego - 622, 1 tys.  zł (193,5 tys.  zł w 2014 r.), na Komisję Sportu 250 tys. zł (150 tys. zł w 2014 r.), na Komisję Bioetyczną 62 tys. zł ( 40 tys.  zł w 2014 r.) oraz na Komisję Kultury 42 tys. zł (21 tys. w 2014 r.).

Składki członkowskie zaplanowane w budżecie LIL na 2014 r. to 3 mln 450 tys. zł, w 2015 r. plan przewiduje 5 mln 532 tys. 800 zł.