Chrzanów: dyrektor szpitala o dostępności leków dla pacjentów

Autor: Gazeta Krakowska, KR/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2014 09:32

Na początku sierpnia media opisywały przypadek pacjenta Szpitala Powiatowego w Chrzanowie, od którego dwukrotnie wymagano przyniesienia własnych leków.

Według żony pacjenta, która sprawę relacjonowała dziennikarzowi Gazety Krakowskiej, podczas hospitalizacji mężczyzny w chrzanowskim szpitalu lekarze nie chcieli podawać mu leków, które stale przyjmuje.

Po pierwszej skardze kobiety do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dyrektor chrzanowskiej lecznicy zwrócił pieniądze za leki kupione przez pacjenta. Gdy po raz drugi chory trafił do szpitala i sytuacja potwórzyła się, żona pacjenta znów poskarżyła się Małopolskiego OW NFZ.

Oddział Funduszu w Krakowie podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli w chrzanowskiej lecznicy, natomiast Rzecznik Praw Pacjenta na swojej stronie internetowej przypomniał, że ''szpital ma obowiązek bezpłatnego zapewnienia leków i wyrobów medycznych nie tylko w celu leczenia schorzenia będącego przyczyną hospitalizacji, ale także innych schorzeń współistniejących''.

Więcej: www.gazetakrakowska.pl

W związku z tymi wydarzeniami Krzysztof Kłos, dyrektor Szpitala Powiatowego w Chrzanowie informuje Rynek Zdrowia, iż przeprowadzone zostało wewnętrzne postępowanie wyjaśniające opisane przypadki. Jego wynikiem było potwierdzenie zaistniałych faktów, z których jeden miał miejsce w połowie 2013 r. (z finałem w czerwcu 2014r.), a drugi w dniach 31 lipca i 1 sierpnia br.

Dyrektor Kłos wyjaśnia, że przypadki te związane były z leczeniem tego samego pacjenta, mają one jednak odrębną charakterystykę prawną i medyczną, ponieważ dotyczyły różnych świadczeń zdrowotnych, odpowiednio w oddziale rehabilitacji neurologicznej oraz w SOR.

Jak podaje dyrektor, wykorzystanie przez oddział rehabilitacji neurologicznej leków i wyrobów medycznych posiadanych przez pacjenta, a przeznaczonych do leczenia w trybie ambulatoryjnym (pozaszpitlanym) było nieprawidłowością, którą skorygowano niezwłocznie po wpłynięciu zawiadomienia przez rodzinę pacjenta (pismo z dnia 27 czerwca br. i zwrot kosztów).

- Z kolei zaopatrzenie pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym było pod względem medycznym prawidłowe i efektywne, zgodne z prawną definicją świadczeń zdrowotnych udzielanych w SOR, natomiast indagowanie rodziny na okoliczność leków stosowanych przez pacjenta w leczeniu domowym było legalne, zrozumiałe choć w tym przypadku niepotrzebne - informuje Krzysztof Kłos.

Zapewnia, że opisane przypadki skłoniły kierownictwo szpitala do przeprowadzenia bardziej uogólnionej analizy prawnej i medycznej procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a także szpitalnej praktyki w tym zakresie.

- Bezwzględnym nakazem prawnym wynikającym z art. 35 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z § 3 ust 1 pkt 2. rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego jest zapewnienie pacjentowi leków i wyrobów medycznych, odpowiednio w zakresie koniecznym (ustawa), czy też niezbędnym (rozporządzenie) do wykonania świadczenia zdrowotnego z katalogu świadczeń gwarantowanych, będącego powodem hospitalizacji - potwierdza szef chrzanowskiego szpitala.

Dodatkowo, jak podaje, wdrożono procedurę postępowania z lekami własnymi pacjenta przeznaczonymi do leczenia w warunkach domowych. Procedura ta dopuszcza stosowanie takich leków, ale poddaje tak zestawioną terapię (szpitalną i ambulatoryjną) nadzorowi ze strony lekarza prowadzącego oraz personelu pielęgniarskiego.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum