Centrum Dializa wzywa NFZ do zapłaty ponad 14,5 mln zł za świadczenia

Autor: MSX/Rynek Zdrowia • • 09 maja 2017 12:49

Centrum Dializa sp. z o.o. złożyło w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach wezwania do zapłaty za koszty leczenia na łączną kwotę 14 652 377 zł.

Centrum Dializa wzywa NFZ do zapłaty ponad 14,5 mln zł za świadczenia

Chodzi o zwrot kosztów zabiegów kardiologicznych ratujących życie wykonywanych przez spółkę bez kontraktu z NFZ w szpitalach powiatowych: w Pszczynie, Knurowie oraz Tarnowskich Górach. Świadczenia były udzielane w latach 2013 - 2016.

Jak czytamy w przesłanym nam komunikacie, w minionych latach Centrum Dializa wielokrotnie zwracało się pisemnie do NFZ o zawarcie kontraktu na wymienione usługi. NFZ nie odpowiadał pozytywnie na składane wnioski. Z uwagi na ilość świadczeń (ok. 1500), które spółka wykonała w ciągu 4 lat, skompletowanie dokumentacji medycznej i finansowej było bardzo czasochłonne i kosztowne.

W ocenie Centrum Dializa pacjenci, którym udzielono pomocy byli w przeważającej większości przypadków przywożeni do oddziałów kardiologicznych prowadzonych przez Centrum przez karetki pogotowia ratunkowego w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

"Ustawa o świadczeniu usług zdrowotnych określa, że koszt leczenia takich pacjentów musi być pokryty przez płatnika. Mimo tego do chwili obecnej Spółka nie otrzymała z tego tytułu żadnych środków z NFZ. Wielka wartość wykonanych usług sprawiła, że Spółka skierowała do NFZ wezwanie o zapłatę za udzielone świadczenia" - podało w komunikacie Centrum Dializa sp.z.o.o.

Na komunikat Centrum Dializa zareagował Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach. Oto oświadczenie Śląskiego OW NFZ:

Pacjenci województwa śląskiego mają zapewniony optymalny dostęp do świadczeń kardiologii inwazyjnej. W ocenie Śląskiego OW NFZ odpowiednia jest zarówno liczba podmiotów realizujących obecnie przedmiotowe świadczenia w ramach umów zawartych z NFZ na obszarze województwa śląskiego, jak i wysokość ponoszonych na nie środków finansowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kontraktowanie świadczeń w zakresie kardiologii na terenie całego kraju odbywa się w sposób zapewniający dostępność do świadczeń radiologii zabiegowej na naczyniach wieńcowych wykonywanych w pracowni hemodynamiki lub pracowni radiologii zabiegowej w proporcji jedna pracownia na co najmniej 300 tys. mieszkańców województwa.

Jednym z mierników dostępu do świadczeń jest wartość wskaźnika łącznej rocznej kwoty zawartych kontraktów w przeliczeniu na 10 tysięcy ubezpieczonych. W woj. śląskim wskaźnik ten jest znacząco wyższy od średniej krajowej, lokalizując je na pierwszym miejscu w skali kraju - wyjaśnia NFZ.

Co najważniejsze - odległość z każdego miejsca w woj. śląskim do placówki, która posiada umowę z NFZ na leczenie w zakresie kardiologii inwazyjnej, uwzględniając optymalne wyposażenie karetek, umożliwia dotarcie pacjenta do placówki posiadającej umowę z NFZ w ramach tzw. złotej godziny (od początku bólu spowodowanego zawałem serca).

Przypominamy, że podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przez Fundusz jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem.

Zgodnie z obowiązującym prawem świadczeniodawca, który nie zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ma prawo do wynagrodzenia za świadczenie opieki zdrowotnej udzielone pacjentowi w stanie nagłym. Wynagrodzenie uwzględnia wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej.

Jak czytamy dalej w oświadczeniu, przywołany art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych co do zasady powinien służyć za podstawę do incydentalnego finansowania świadczeń i w niezbędnym dla pacjenta zakresie.

Ustawa precyzuje, że w celu uzyskania wynagrodzenia świadczeniodawca składa wniosek do podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej wraz z rachunkiem, wykazem udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej i ich kosztów oraz pisemnym przedstawieniem okoliczności udzielenia świadczeń uzasadniających ich sfinansowanie ze środków publicznych.

Podsumowując - Śląskiemu OW NFZ przysługuje prawo weryfikacji zasadności wniosków przekazanych w tym trybie, oparte na analizie złożonych przez świadczeniodawcę dokumentów, zawierających konkretne wyliczenia kosztów danych świadczeń.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum