Centrala NFZ poszukuje referenta i starszego specjalisty

Autor: NFZ/Rynek Zdrowia • • 19 stycznia 2018 20:31

Ogłoszenie dotyczące poszukiwania kandydatów do pracy w NFZ na stanowiskach referenta i starszego specjalisty zostało opublikowane na stronie Centrali NFZ.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta w Wydziale Ratownictwa Medycznego, Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Departamencie ds. Służb Mundurowych.

Główne obowiązki:

• prowadzenie prac analitycznych związanych z zawieraniem i realizacją umów w rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Wydziału;
• przygotowywanie analiz i sprawozdań, w tym w szczególności dotyczących: oceny potrzeb zdrowotnych świadczeniobiorców i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz planowania i zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach świadczeń opieki zdrowotnej pozostających w kompetencji Wydziału;
• realizowanie zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w ramach funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia;
• współpraca z komórkami organizacyjnymi Centrali oraz właściwymi komórkami organizacyjnymi oddziałów wojewódzkich NFZ w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
• realizacja innych zadań określonych przez przełożonych.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko starszego specjalisty w Sekcji ds. Opieki Psychiatrycznej i Rehabilitacji Leczniczej w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Główne obowiązki:

• realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych dotyczących przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w odniesieniu do rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza;
• opracowywanie analiz i rekomendacji na zlecenie Prezesa Funduszu, Rady Funduszu, a także ministra właściwego do spraw zdrowia, Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia w szczególności, w związku z realizowanymi projektami prawodawczymi;
• przygotowywanie we współpracy z podmiotami funkcjonującymi w sektorze ochrony zdrowia analiz w zakresie poprawy jakości, efektywności i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz przedstawianie ich Prezesowi Funduszu;
• wykonywanie zadań powierzonych przez przełożonych;
• wykonywanie innych zadań określonych w § 16 regulaminu organizacyjnego Centrali.

Więcej: www.nfz.gov.pl

 

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum