Braki kadrowe największą bolączką szpitali? Dyrektorzy: to dopiero 7. miejsce

Autor: Wojciech Kuta • Źródło: Rynek Zdrowia   • 08 października 2021 10:00

Szpitale. Wzrost cen środków ochrony osobistej, ryzyko niewykonania świadczeń w ramach umów z NFZ, presja płacowa. To najczęściej wymieniane przez szefów szpitali wyzwania, którym muszą sprostać w czasie epidemii. Dopiero na 7. miejscu wskazywano problemy kadrowe - wynika z raportu* przygotowanego przez BCMM i portal Rynek Zdrowia.

Braki kadrowe największą bolączką szpitali? Dyrektorzy: to dopiero 7. miejsce
Szpitale muszą radzić sobie ze wzrostem cen środków ochrony osobistej FOT. Shutterstock
  • Na działalność badanych szpitali w okresie epidemii koronawirusa negatywnie wpływa przede wszystkim wzrost cen środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (na pracę 83 proc. szpitali - w dużym stopniu)
  • 69 proc. badanych szpitali wskazuje na ryzyko niewykonania świadczeń wynikających z kontraktu z NFZ, a 64 proc. sygnalizuje dużą presję płacową ze strony pracowników
  • Braki kadrowe za największy problem uznało 40 proc. uczestników badania
  • Zdecydowana większość badanych placówek korzystała z dodatkowych źródeł pomocy materialnej i finansowej (83 proc.)
  • Prawie 30 proc. badanych szpitali do działań zmierzających do poprawy swojej efektywności zalicza współpracę z partnerami zewnętrznymi (outsourcing) w zakresie obsługi procesów pomocniczych w placówce

Epidemia COVID-19 obnażyła wszystkie bolączki naszego szpitalnictwa

Raport pt. „Zachowania i postawy podmiotów leczniczych wobec usług outsourcingowych” powstał na podstawie badania ankietowego (internetowa ankieta była dostępna m.in. w portalu Rynek Zdrowia od czerwca do sierpnia 2021 r.). W badaniu uczestniczyło 58 dyrektorów szpitali oraz osób odpowiedzialnych między innymi za: organizację w szpitalu żywienia pacjentów, usług prania, sprzątania i dostaw środków higieny.

Badanie potwierdziło, że epidemia COVID-19 obnażyła wszystkie bolączki naszego szpitalnictwa. Niedoszacowanie procedur, rosnące koszty materiałów, potęgujące się z roku na rok deficyty kadrowe (dotyczą zarówno lekarzy, jak i personelu pomocniczego), wreszcie presja płacowa.

W czasie epidemii pojawiły się oczywiście dodatkowe problemy, dotyczące m.in. wstrzymania działalności oddziałów, wzrostu cen środków ochrony indywidualnej.

W ramach redakcyjnego cyklu „Zarządzanie szpitalem w Polsce” będziemy w październiku publikować najważniejsze wnioski z raportu oraz komentarze menedżerów szpitali dotyczące funkcjonowania placówek w dobie pandemii oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Równie ważna część badania dotyczy działań podjętych w czasie pandemii przez zarządzających szpitalami, w celu poprawienia efektywności funkcjonowania placówek.

Czytaj też: Szpitale. Prezes PCM: osoby sprzątające są dla placówki równie ważne, jak medycy

Szpitale. Problemy kadrowe wymieniane dopiero na 7. miejscu

‒ Na działalność badanych szpitali w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 negatywnie wpływa szereg zjawisk. Wyniki ankiety dowodzą, że podmioty lecznicze przede wszystkim dotyka wzrost cen środków do dezynfekcji i ochrony osobistej (83 proc. szpitali w dużym stopniu) oraz wzrost wydatków na dodatkowe środki ochrony, w tym testowanie personelu i pacjentów (72 proc. respondentów) ‒ wskazuje Aleksander Buczkowski, dyrektor ds. badań ilościowych w firmie badawczej BCMM.

Podkreśla, że aż 69 proc. badanych szpitali wskazuje na duże ryzyko niewykonania świadczeń wynikających z kontraktu z NFZ, a 64 proc. sygnalizuje dużą presję płacową ze strony pracowników.

Inne wyzwania stojące przed szpitalami w dobie pandemii, na które najczęściej wskazywali zarządzający placówkami:

  • Wzrost zadłużenia placówki za największy problem uznało 59 proc. ankietowanych szpitali
  • Konieczność dostosowania dystrybucji środków czystości do zaostrzonych wymogów sanitarnych (np. bezkontaktowe dozowniki) ‒ 47 proc. respondentów
  • Niedobór personelu, braki kadrowe za największy problem uznało 40 proc. uczestników badania
  • Ryzyko zakwestionowania przez NFZ sposobu wydatkowania dodatkowych środków finansowych, tzw. dodatku covidowego, jako zasadnicze wyzwanie wskazało 34 proc. ankietowanych szpitali.

W relatywnie najmniejszym stopniu respondenci obserwują w szpitalach pogorszenie się kondycji psychicznej personelu (31 proc.), skrócone terminy płatności za dostawy (33 proc.), czasowe wstrzymanie działalności oddziałów (34 proc.) oraz dostrzegają ryzyko zakwestionowania przez NFZ sposobu wypłacania tzw. dodatku covidowego (34 proc.).

Czytaj też:

Szpitale znów wstrzymują przyjęcia. Ruszają oddziały covidowe

Niedzielski komentuje sytuację w szpitalu w Krakowie

Działania poprawiające efektywność funkcjonowania szpitali

‒ Wszystkie badane szpitale podjęły w ostatnich 12 miesiącach działania zmierzające do poprawy efektywności ich funkcjonowania. Zdecydowana większość badanych placówek korzystała z dodatkowych źródeł pomocy materialnej i finansowej (83 proc.) oraz wprowadziła nowe rozwiązania organizacyjne mające na celu zachowanie ciągłości pracy szpitala (76 proc.) ‒ wynika z raportu.

Współpracę z innymi szpitalami w zakresie między innymi rozmieszczania pacjentów covidowych podjęło prawie 45 proc. ankietowanych szpitali. Natomiast 34 proc. respondentów wdrożyło w czasie pandemii rozwiązania informatyczne umożliwiające dostosowanie kosztów do rzeczywistych potrzeb.

Narzędzia optymalizujące wykorzystanie sprzętu medycznego i sali operacyjnych wprowadziło 26 proc. uczestników badania, z kolei mechanizmy optymalizujące dystrybucję leków wdrożyło w czasie pandemii 24 proc. ankietowanych placówek.

Tak szpitale korzystają z outsourcingu

Prawie 30 proc. badanych szpitali do działań zmierzających do poprawy swojej efektywności zalicza współpracę z partnerami zewnętrznymi (outsourcing) w zakresie obsługi procesów pomocniczych w placówce.

Zdecydowana większość badanych szpitali (88 proc.) korzysta z usług firm zewnętrznych w przypadku prania i dezynfekcji bielizny płaskiej, a także serwisu instalacji w budynkach (72 proc.). Blisko dwie trzecie badanych podmiotów leczniczych (64 proc.) przekazało usługę żywienia pacjentów firmie outsourcingowej.

W około 45 proc. szpitali firmy zewnętrzne realizują dostawy bielizny płaskiej na zasadach wynajmu, odpowiadają za sprzątanie i usługi utrzymania czystości wewnątrz szpitala, a także za ochronę osób i mienia.

Czytaj też: Kiedy usługi outsourcingowe są korzystne dla szpitala

_________

Raport BCMM "Zachowania i postawy podmiotów leczniczych wobec usług outsourcingowych" powstał na podstawie badania ankietowego z udziałem 58 dyrektorów szpitali i innych osób odpowiedzialnych za organizację w szpitalu żywienia pacjentów, opieki nad pacjentami, usług prania i dostaw bielizny płaskiej, sprzątania, dostaw środków higieny i artykułów BHP.

Głównym celem badania była identyfikacja wyzwań stojących przed zarządzającymi szpitalami w dobie epidemii COVID-19 oraz charakterystyka zachowań i postaw podmiotów leczniczych wobec usług outsourcingowych.

Badanie zrealizowano od 15 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. Internetowa ankieta była w tym czasie dostępna m.in. w portalu Rynek Zdrowia.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum