JW/Rynek Zdrowia | 21-02-2019 10:34

Bochnia: można zostać dyrektorem jednego z najstarszych szpitali w Polsce

W środę (20 lutego) zarząd powiatu bocheńskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Bochni. Szpital jest jedną z najstarszych lecznic w Polsce - wywodzi się z górniczej placówki założonej w roku 1357 przez Kazimierza Wielkiego.

Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Dokumenty należy składać w siedzibie starostwa powiatowego w Bochni lub przesłać pocztą na adres urzędu do 4 marca 2019 r. do godz. 15. Kandydat w formie pisemnej musi przedstawić m.in. koncepcję zarządzania szpitalem. Dyrektor ma pełnić swoją funkcję przez 6 lat.

Jak czytamy w ogłoszeniu, kandydat musi spełnić cztery niezbędne wymagania. To: posiadanie wyższego wykształcenia; wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora; co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy; brak prawomocnego wyroku za popełnione umyślnie przestępstwo.

SP ZOZ „Szpital Powiatowy” w Bochni zabezpiecza opiekę medyczną dla stutysięcznej populacji mieszkańców powiatu bocheńskiego, świadcząc usługi w systemie całodobowym. W szpitalu rocznie hospitalizowanych jest ok. 12 tys. pacjentów i udzielanych ponad 80 tys. porad ambulatoryjnych. Placówka dysponuje 245 łóżkami w 9 oddziałach.

Obecnie szpitalem kieruje Jarosław Kycia. Stanowisko objął w listopadzie 2012 r., mając wówczas 32 lata oraz ponad 5-letnie doświadczenie w organizacji i zarządzaniu branżą medyczną - m.in. jako pełnomocnik ds. prawnych spółki Scanmed i Szpitala im. św. Rafała w Krakowie.