Bobrek: Dom bez kontraktu, pacjenci bez opieki pielęgniarskiej

Autor: JJ/Rynek Zdrowia • • 02 marca 2010 14:00

Ponad dwustu niepełnosprawnych podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (gmina Chełmek) zostało bez należytej opieki medycznej.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie przyznał kontraktu spółce, która do tej pory zatrudniała pielęgniarki w bobreckiej placówce. Nowe firmy, które wygrały konkursy w NFZ na opiekę długoterminową w powiecie oświęcimskim powinny były od 1 marca zapewnić opiekę podopiecznym DPS. Nie uczyniły tego, bo jak twierdzą uzyskane przez nich środki w ramach kontraktu z NFZ, są mniejsze i nie pozwalają im na realizowanie usług w DPS w Bobrku.

Mimo trudnej sytuacji, pielęgniarki do pracy w bobrowieckim DPS przyszły, mimo że ich status jest nie jasny. Były zatrudnione tylko do końca lutego. Teraz właściwie pozostają bez pracy. Tłumaczą jednak, że nie chcą zostawić bez opieki swoich podopiecznych, do których się przywiązały.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowiskami ministerstw Zdrowia oraz Pracy i Polityki Społecznej DPS-y nie mogą świadczyć usług pielęgniarskich. Mogą to robić wyłącznie zakłady opieki zdrowotnej. Domy są natomiast jednostkami pomocy społecznej (inny resort).

DPS w Bobrku, w porozumieniu z pracownikami, postanowił udostępnić pomieszczenia zewnętrznemu ZOZ, który zgodziłby się przejąć pielęgniarki z DPS-u na podstawie art. 231 kodeksu pracy (przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę), to jest na warunkach pracy nie gorszych. Prowadzone były negocjacje z trzema podmiotami, ostatecznie wybrano NZOZ prowadzony przez Renatę Hołówko. NZOZ „Pielęgniarka” z siedzibą w DPS w Bobrku funkcjonuje od lutego zeszłego roku. Przystąpił on do konkursu ogłoszonego przez NFZ na świadczenie długoterminowej opieki pielęgniarskiej dla mieszkańców DPS. Termin złożenia ofert przypadał na 4 lutego br., a termin dodatkowych negocjacji przypadł na 22 tegoż miesiąca.

Członkowie komisji konkursowej poinformowali, że bobrecki NZOZ nie otrzyma kontraktu, a cały przewidziany dla powiatu oświęcimskiego kontrakt (wszystkie środki finansowe) otrzymają dwie inne firmy medyczne NZOZ Twoje Zdrowie z siedzibą w Oświęcimiu oraz NZOZ BetaMEd Centrum Medyczne z siedzibą w Katowicach.

– Według zapewnień Małopolskiego OW NFZ to te dwie firmy, które wygrały konkursy miały zapewnić opiekę naszym pacjentom w DPS. Niestety, mamy oświadczenia tych firm, w których wskazują, że same otrzymały mniejsze kontrakty od tych, o które się ubiegały i nie są w stanie obsłużyć swoich pacjentów. Tak, więc nasi pacjenci pozostali w ogóle bez opieki pielęgniarskiej od dnia 1 marca – mówi portalowi rynek zdrowia.pl  Mariusz Sajak, dyrektor DPS w Bobrku.

W oświadczeniu przesłanym do DPS w Bobrku NZOZ BetaMed Centrum Medyczne – jedna z firm, która wygrała konkurs NFZ napisała: w odpowiedzi na pismo dotyczące objęcia opieką pacjentów DPS w Bobrku: „Informujemy, że NZOZ BetaMed CM uzyskał podczas procedury konkursowej uzyskał środki na zabezpieczenie świadczeń osobodni dla 108 pacjentów powiatu oświęcimskiego oraz chrzanowskiego. W chwili obecnej zakład ma jednak pod swoją opieką około 180 pacjentów. Zatem zaproponowana przez Małopolski OW BFZ liczba osobodni nie jest wystarczająca dla zabezpieczenia świadczeń pacjentów dla zakładów na tym terenie”.

W piśmie skierowanym do wszystkich urzędów oraz do mediów dyrektor Sajak stwierdza, że mimo zapewnień ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, że świadczenia pielęgniarskie w domach pomocy społecznej są świadczeniami gwarantowanymi oraz, że w miejsce dotychczasowej opieki zadaniowej zostanie dostosowana tzw. długoterminowa opieka pielęgniarska, od 1 marca 2010 r. mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Bobrku pozostają bez medycznej opieki pielęgniarskiej, a pielęgniarki, zatrudnione wcześniej w DPS straciły pracę.

Dyrektor apeluje także do wszystkich osób, którzy maja jakikolwiek wpływ na decyzje, aby spowodować natychmiastowe działania, aby wszyscy pacjenci wymagający opieki zostali nią natychmiastowo objęci. Apeluje również o to aby zaprzestano wreszcie eksperymentowania na osobach niepełnosprawnych i stworzono w końcu rozwiązania systemowe, które będą przystosowane do potrzeb domów pomocy społecznej w zakresie opieki pielęgniarskiej.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum