bielsko.biala.pl/Rynek Zdrowia | 22-10-2019 12:00

Bielsko-Biała: jest drugi konkurs na dyrektora szpitala

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej ponownie poszukuje kandydatów na stanowisko dyrektora placówki. Do pierwszego konkursu, ogłoszonego w ubiegłym miesiącu, zgłosił się tylko jeden kandydat.

Fot. Archiwum

Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, organ założycielski szpitala dziecięcego. Od kandydatów oczekuje się wykształcenia wyższego (bez preferencji medycznych lub ekonomicznych), co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończenia studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletniego stażu pracy, wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię wykonywania obowiązków oraz niekaralności.

Kandydaci na dyrektora muszą przygotować pisemną koncepcję zarządzenia i dalszego rozwoju Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.

Ogłoszenie wyników konkursu ma nastąpić w ciągu 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń (termin upływa 28 października).

Więcej: bielsko.biala.pl