PAP/Rynek Zdrowia | 07-08-2009 15:06

Białogard: mieszkańcy apelują o dotację na szpital

Mieszkańcy Białogardu pikietowali pod Urzędem Wojewódzkim. Zostawili w nim petycję podpisaną przez 2 tys. mieszkańców.

Powód: decyzja wojewody, który pod koniec lipca odmówił przekazania 30 mln zł dotacji z budżetu centralnego w ramach tzw. kontraktu wojewódzkiego na modernizację szpitala po byłych jednostkach Armii Radzieckiej.

Protestujący zostawili w Urzędzie listę zawierającą - jak twierdzą - ok. 2 tys. podpisów mieszkańców miasta apelujących do wojewody o zmianę decyzji. Ich zdaniem, jego decyzja jest „polityczna”, szkodliwa dla regionu i narazi szpital na poważne konsekwencje finansowe.

Marcin Zydorowicz, wojewoda zachodniopomorski, w stanowisku przesłanym do PAP, podkreśla, że jego obowiązkiem jest dbanie o racjonalne wykorzystywanie środków przekazywanych z budżetu państwa na cele publiczne. Zaś dotychczasowy sposób prowadzenia przebudowy szpitala po byłych jednostkach armii radzieckiej w Białogardzie, która pochłonęła 118 mln zł z budżetu centralnego - zdaniem wojewody - nie daje gwarancji, że kolejne 30 mln zł zostanie w pełni spożytkowane na rzecz mieszkańców regionu.