Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent. Ponad 8 na 10 placówek zweryfikowanych pozytywnie

Autor: oprac. KM • Źródło: Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych10 stycznia 2023 16:30

82 proc. placówek pozytywnie przeszło certyfikację. Spełnianie standardów opracowanych przez Radę Ekspertów jest możliwe, a dyrektorzy szpitali dbają o bezpieczeństwo personelu i pacjenta - wynika z raportu Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent".

Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent. Ponad 8 na 10 placówek zweryfikowanych pozytywnie
Bezpieczny sprzęt stanowi maksymalnie 15 proc. całkowitego sprzętu w aż 30 proc. placówek - podano w raporcie. Fot. Shutterstock
  • Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali podsumowała I edycję programu certyfikacyjnego i opublikowała raport "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent"
  • Jak podkreśla Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, raport m.in. zawiera główne wnioski dotyczące bezpieczeństwa w polskich szpitalach opracowane na podstawie programu certyfikacyjnego
  • 82 proc. szpitali pozytywnie przeszło weryfikację

Ponad 8 na 10 placówek pozytywnie przeszło weryfikację. Wszystkie prowadzą rejestr zranień

Zgodnie z treścią raportu 82 proc. zgłoszonych placówek medycznych pozytywnie przeszło proces certyfikacji. Jak podkreślają autorzy raportu, "oznacza to, że spełnianie standardów opracowanych przez Radę Ekspertów jest możliwe, a dyrektorzy zgłoszonych szpitali dbają o kwestie związane z bezpieczeństwem personelu i pacjenta".

We wnioskach z programu zauważono, że żaden spośród zgłoszonych szpitali nie uzyskał 121 punktów, czyli maksymalnej liczby, jaką można było zdobyć. Średni wynik wynosił 80 punktów.

Z raportu wynika, że 76 proc. placówek prowadzi rejestr zranień pracowników ostrymi narzędziami/ekspozycji na materiał biologiczny w formie papierowej. Pozostałe wybrały formę elektroniczną. Wart odnotowania jest fakt, że wszystkie zgłoszone placówki prowadzą taki rejestr.

Bezpieczny sprzęt. Najbardziej brakuje go w 30 proc. szpitali

Dowiadujemy się także, że jeżeli w placówce nie ma możliwości użycia bezpiecznego sprzętu i konieczne jest zastosowanie ostrych narzędzi, 84 proc. z nich ma procedury określające zasady właściwego używania tych narzędzi w celu zwiększenia ochrony pracowników przed ekspozycją na materiał biologiczny.

19 proc. pracowników placówek otrzymuje na kursie ogólne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jeśli muszą zutylizować niebezpieczny sprzęt, zdecydowana większość ma w tym celu określone konkretne procedury.

Bezpieczny sprzęt stanowi maksymalnie 15 proc. całkowitego sprzętu w aż 30 proc. placówek. 90-100 proc. bezpiecznych urządzeń to z kolei domena zaledwie 16 proc. ankietowanych szpitali. Średnio 1 na 4 szpitale ma ponad 75 proc. sprzętu medycznego najwyższej jakości, spełniającego standardy bezpieczeństwa. Ponad 35 proc. szpitali nie posiada katalogu sprzętu bezpiecznego.

Pobieranie krwi i bezpieczne kaniule

Badanym aspektem pracy szpitali było także pobieranie krwi. Tylko 24 proc. szpitali każdorazowo stosuje do pobierania krwi pacjenta zamknięte systemy, jako element najbardziej skutecznego postępowania z uzyskaniem materiału biologicznego do badań. Tych, które stosują takie systemy, ale nie każdorazowo, jest aż 73 procent.

Z kolei w przypadku leków przeznaczonych do iniekcji, które produkowane są zarówno w ampułkach szklanych, jak i plastikowych, 29 proc. placówek decyduje się na wybór ampułek szklanych zamiast plastikowych, choć to właśnie te minimalizują ryzyko zranień.

57 proc. placówek nie stosuje bezpiecznych kaniuli minimalizujących ryzyko zakłuć. Autorzy raportu podkreślają, że bezpieczne kaniule nie tylko zapewniają bezpieczeństwo personelowi, ale są również bezpieczniejsze dla pacjenta. Ułatwiają one podawanie leków dożylnie, bez konieczności nowego wkłucia.

Jeszcze więcej, bo 70 proc. placówek nie stosuje tępych igieł do przygotowywania leków. Jednocześnie 33 proc. zaznaczyło, że wykorzystuje bezpieczny sprzęt w większości przygotowywanych leków (75-100 proc.). Prawie połowa szpitali przygotowuje leki przy użyciu bezpiecznego sprzętu w przygotowywaniu minimum 50 proc. leków. 16 proc. szpitali w ogóle nie używa w takich sytuacjach bezpiecznego sprzętu.

Co z lekami cytotoksycznymi? Ponad połowa szpitali nie ocenia ryzyka

Autorzy raportu odnotowali, że w ramach monitorowania bezpieczeństwa personelu placówki medycznej prowadzona jest ocena ryzyka narażenia na skażenia lekiem cytotoksycznym w 49 proc. placówek.

48 proc. ma opracowane, wdrożone i egzekwowane procedury postępowania awaryjnego po skażeniu lekiem cytotoksycznym.

W szpitalach przygotowywane są leki cytotoksyczne. Zgodnie z treścią raportu do przygotowywania takich leków systemy zamknięte stosuje w przypadku większości, bo 75-100 leków cytotoksycznych 61 proc. placówek. Taką praktykę całkowicie pomija 28 proc. szpitali.

Pracownicy szkolą się z bezpieczeństwa. Prawie 7 na 10 nawet raz do roku

W raporcie odnotowano, że "szpitale w Polsce dbają o regularność prowadzenia szkoleń". Blisko 70 (68) proc. placówek organizuje szkolenia co najmniej raz w roku.

94 proc. podmiotów leczniczych organizuje systematyczne szkolenia w zakresie ryzyka ekspozycji na materiał biologiczny podczas przeprowadzania procedur medycznych, zapobiegania im oraz postępowania poekspozycyjnego.

Ponad połowa - 52 proc. - placówek nie szkoli pracowników w zakresie ekspozycji na leki cytotoksyczne obejmujące procedury zapobiegania im oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. Systematyczne szkolenia w zakresie zwiększenia świadomości obowiązkowej rejestracji zranień ostrym sprzętem prowadzone są w 92 proc. placówek.

Pracownicy 51 proc. placówek mają możliwość korzystania z certyfikowanych, bezpłatnych szkoleń w języku polskim na platformach e-learningowych, dostępnych nieprzerwanie przez całą dobę.

W 54 proc. szpitali po zakończeniu szkolenia uczestnicy dostają materiały edukacyjne, a ich wiedza jest weryfikowana. 16 proc. rozdaje materiały, jednak nie sprawdza wiedzy. 30 proc. placówek rezygnuje zarówno z weryfikacji wiedzy, jak i dystrybucji materiałów. Imienne rejestry osób przeszkolonych prowadzone są w 94 proc. placówek.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum