Będzie zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej. Lista członków

Autor: oprac. JKB • Źródło: Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, Rynek Zdrowia30 grudnia 2022 07:40

W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowane zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Będzie zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej. Lista członków
Został powołany Zespół ds. wdrożenia opieki koordynowanej w POZ. Fot. Shutterstock
 • Minister zdrowia powołał Zespół do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w POZ
 • Przewodniczącą została dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, a jej zastępcami Maciej Karaszewski i Paweł Żuk
 • Wśród Zespołu można wyróżnić m.in. monitorowanie procesu wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej czy też opracowanie zestawu wskaźników oceny jakości i efektywności opieki w podstawowej opiece zdrowotnej
 • Pierwsze posiedzenie Zespołu zapewnia Departament Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia
 • Zarządzenie wchodziw życie dziś, 30 grudnia

Zespół ds. opieki koordynowanej

29 grudnia w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia zostało opublikowano zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Jak wynika z treści dokumentu, Zespół jest organem pomocniczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia i realizuje zadania pod przewodnictwem Pełnomocnika ministra zdrowia do spraw wdrożenia opieki koordynowanej w POZ.

Skład Zespołu:

 • Przewodniczący – dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas – Pełnomocnik, Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej;
 • Zastępcy Przewodniczącego:

- Maciej Karaszewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- Paweł Żuk – Prezes Zarządu Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o.;

 • członkowie:

- Michał Dzięgielewski – Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

- Grzegorz Krupa – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

- Piotr Węcławik – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

- Andrzej Zakrzewski – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Andrzej Sarnowski – Dyrektor Pionu (DIII), Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju SIM i Wdrożeń w Centrum e-Zdrowia,

- Justyna Pancerow – Dyrektor Departamentu Wdrożeń Systemu e-Zdrowie w Centrum e-Zdrowia,

- Tomasz Zieliński – Wiceprezes Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie,

- Beata Ostrzycka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,

- Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

- Aleksander Biesiada – Pełnomocnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej do spraw Innowacji i Rozwoju,

- Agnieszka Brześcińska – Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Położnych Rodzinnych;

 • sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Szczegółowe zadania Zespołu

W zarządzeniu wyszczególniono także zadania, które stoją przed Zespołem:

 • monitorowanie procesu wdrażania opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie wskaźników ewaluacji wdrożenia opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie zestawu wskaźników oceny jakości i efektywności opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez świadczeniodawców;
 • opracowanie strategii rozwoju opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej, z uwzględnieniem populacji pediatrycznej;
 • projektowanie rozwiązań cyfrowych poprawiających kompleksowość opieki w podstawowej opiece zdrowotnej;
 • opracowanie propozycji zasad współpracy pomiędzy jednostkami podstawowej opieki zdrowotnej a jednostkami ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia związanych z przedmiotem działania Zespołu.

Wszystkimi pracami Zespołu kieruje przewodniczący – zawiadomienie o terminie posiedzenie i materiały będące przedmiotem danego spotkania są dostarczane przez przewodniczącego członkom Zespołu w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, ale nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez przewodniczącego nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum