Badania: mniej niż w ochronie zdrowia zarabia się tylko w kulturze...

Autor: DMX/Rynek Zdrowia • • 22 lutego 2012 10:42

Według ostatnich danych zebranych w ramach Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2011 r., mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w ochronie zdrowia na podstawie umowy o pracę wyniosła 2,9 tys. zł brutto. Oznacza to, że połowa pracujących w tej branży zarabiała powyżej, a połowa poniżej tej kwoty.

Z badań wynika, że gorsze warunki umów o pracę od personelu zatrudnionego w placówkach ochrony zdrowia mieli tylko pracownicy związani z kulturą i sztuką (mediana wynagrodzeń - 2,59 tys. zł).

W ochronie zdrowia najlepiej opłacani byli lekarze. Zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę zarabiali w 2011 r. między 2,7 tys. zł a 5,14 tys. zł brutto. Dla porównania, mediana wynagrodzeń pielęgniarek, położnych lub diagnostów laboratoryjnych wyniosła 2,5 tys. zł.

Nieco niższe pensje (mediana - 2,45 tys. zł) otrzymywali ratownicy medyczni. Najsłabiej opłacani byli technicy analityki medycznej (mediana - 2,289 tys. zł) oraz fizjoterapeuci (mediana - 2 tys. zł).

Jak wynika z badania wynagrodzeń w 2011 r. jednym z czynników wpływających na wielkość wynagrodzeń lekarzy jest staż zawodowy. Mediana wynagrodzeń absolwentów medycyny, którzy przepracowali nie więcej niż 2 lata, wyniosła 3,17 tys. zł. Połowa z nich zarabiała pomiędzy 2,007 tys. zł a 3,9 tys. zł.

W przypadku lekarzy, którzy praktykowali w zawodzie od 3 do 5 lat, mediana płac kształtowała się na poziomie 3,75 tys. zł. Najwyższe wynagrodzenia występowały wśród specjalistów z 9-11 letnim stażem oraz tych, którzy przepracowali przynajmniej 17 lat. Z badań wynika, że mediana ich zarobków oscyluje wokół 5,1 tys. zł.

W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wszystkich branż przeprowadzonym przez Sedlak&Sedlak w 2011 r. uczestniczyło ponad 100 tys. osób. W badaniu dominują ludzie młodzi (68,1 proc. ma nie więcej niż 35 lat) oraz osoby z wykształceniem wyższym (77,2 proc.). Dane liczbowe badania prezentowane są głównie za pomocą mediany. Jest to wartość dzieląca badaną populację na pół. Z badań GUS wynika, iż dwie trzecie Polaków zarabia poniżej średniej, więc posługiwanie się wartością średnią wynagrodzeń może prowadzić do błędów interpretacyjnych.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum