BCC: wyższe wydatki nie przełożą się na lepszą jakość opieki zdrowotnej

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 31 stycznia 2020 07:29

Pomimo słusznej zasady wprowadzonej projektem z 2019 roku, zgodnie z którą na finansowanie ochrony zdrowia przeznaczać się będzie corocznie środki finansowe w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB, trudno zgodzić się z uzasadnieniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej - twierdzi Business Centre Club.

Fot. Piotr Waniorek

W uzasadnieniu twierdzi się, że następstwem zmian ustawowych będzie polepszenie jakości opieki zdrowotnej i zwiększenie dostępności do świadczeń, a w efekcie polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa. Tymczasem zwiększone środki finansowe w pierwszej kolejności zostaną przeznaczone na wzrost wynagrodzeń, które są wśród średniego i niższego personelu medycznego niskie. Samo ich podniesienie tylko w niewielkim stopniu poprawi sytuację pacjentów - zauważa BCC.

Starzejąca się populacja oraz wzrost zachorowań, zwłaszcza w obszarze dotyczącym chorób nowotworowych, to wyzwania finansowe wymagające znacznie większych nakładów niż planowane. Pod względem wydatków na ochronę zdrowia nikt nie może się równać z Francją, gdzie w 2016 roku aż 11,5% PKB przeznaczone zostało na ten cel - takie wnioski płyną z analizy biura statystycznego Unii Europejskiej. Na drugim miejscu uplasowały się Niemcy, które na ochronę zdrowia przeznaczają 11,1% PKB, a na trzecim Szwecja - 11%. Powyżej średniej 9,9% znalazło się siedem z 28 krajów UE - oprócz wymienionej wyżej trójki, udało się to jeszcze Austrii, Holandii, Danii i Belgii.

Polska w tym zestawieniu nie prezentuje się najlepiej. Wydatki na polską służbę zdrowia na osobę to 1440 euro. Jeśli weźmiemy pod uwagę wydatki na służbę zdrowia na mieszkańca w euro, z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej, to najwięcej w 2016 r. wydali Niemcy - 4164 euro, Luksemburczycy - 4053 euro, Austriacy - 3856 euro, Szwedzi - 3788 euro, Holendrzy - 3787 euro, Duńczycy - 3582 euro, Belgowie - 3388 euro, Finowie - 3053 euro. Spośród krajów europejskich, nienależących do Unii Europejskiej największe wydatki na służbę zdrowia były w 2016 roku w Szwajcarii – 5271 euro i w Norwegii - 4517 euro. Pięć ostatnich miejsc zajmują Rumuni - 922 euro, Łotysze - 1192 euro, Chorwaci 1272 euro, Bułgarzy 1285 euro.

Przytoczone przykłady są ilustracją wysokości nakładów na ochronę zdrowia, które nadal w Polsce są na zbyt niskim poziomie w stosunku do istniejących potrzeb zdrowotnych.

Dodawany art.131 c do ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1938) w proponowanym brzmieniu nie spowoduje oczekiwanej poprawy konkurencyjności wynagrodzeń w ochronie zdrowia i nie zahamuje zauważalnego odpływu i deficytu kadry pracowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek. Przy skrajnie niskich wynagrodzeniach tej ostatniej grupy, przy narastających skokowo kosztach utrzymania podmiotów leczniczych związanych z wydatkami stałymi, może to skutkować brakiem oczekiwanego przez projektodawcę efektu - podsumowuje Business Centre Club.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum