BCC: duży kredyt zaufania dla nowego ministra zdrowia

Autor: PWX/Rynek Zdrowia • • 17 czerwca 2015 20:45

Cieszymy się z nowego otwarcia w Ministerstwie Zdrowia i dajemy duży kredyt zaufania prof. Marianowi Zembali. Wierzymy, że jako nowy minister zdoła doprowadzić do uchwalenia ustawy o zdrowiu publicznym, ustawy o in vitro oraz przedstawić propozycje nowelizacji pakietu onkologicznego i kolejkowego - uważa Anna Jaczewska-Radwan, ekspert BCC.

Zdaniem Jaczewskiej-Radwan "wszystkie wspomniane sprawy są na wysokim stopniu zaawansowania i potrzebna jest tylko determinacja, kompetencje w zarządzaniu i umiejętności dialogu. Patrząc na dotychczasowe osiągnięcia zawodowe i społeczne Mariana Zembali, te właśnie cechy są, między innymi, dużymi atutami profesora".

Szczególną uwagę chcielibyśmy zwrócić na, niezwykle istotną dla całego społeczeństwa i systemu ochrony zdrowia, ustawę o zdrowiu publicznym. Po analizie dokumentów znajdujących się na stronie Rządowego Centrum Legislacji jesteśmy zaniepokojeni określonymi zastrzeżeniami ze strony resortów w odniesieniu do zapisów z pierwszej wersji projektu - napisała Jaczewska-Radwan w komunikacie BCC przekazanym prasie.

Jak zaznaczyła, duży niepokój budzi rezygnacja z utworzenia Funduszu Zdrowia Publicznego, jako funduszu celowego oraz zgłoszona przez Rządowe Centrum Legislacji uwaga dotycząca zasadności powołania Pełnomocnika Rządu do Spraw Zdrowia Publicznego.

Brak tych dwóch zasadniczych zapisów w ustawie o zdrowiu publicznym może spowodować, że ta jedna z najważniejszych regulacji w ochronie zdrowia, stanie się bezprzedmiotowa.

W postulatach Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, zwracaliśmy wielokrotnie uwagę na potrzebę wypracowania, ponad partyjnymi podziałami i interesami, wizji i długofalowej strategii dla polskiego systemu ochrony zdrowia, w tym modelu jego finansowania - dodaje Jaczewska-Radwan.

Jak uważa, wizja i strategia powinny być spójne, zapewniać zrównoważenie finansowe i efektywność systemu oraz bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Musiałyby uwzględniać wszystkie wyzwania, jakie stoją przed ochroną zdrowia, w tym tak narastający problem starzejącego się społeczeństwa.

Kwestia stworzenia takiej wizji i strategii jest fundamentalna, gdyż różne zmiany i nowe regulacje, które były i są wprowadzane przez kolejne rządy, nie zapewniają systemowi tej spójności, efektywności i bezpieczeństwa dla pacjenta.

Trudno oczekiwać, by w ciągu czterech miesięcy wykonać tę niezwykle trudną pracę, której nie udało się zrobić przez wiele lat kolejnym rządom. Kolejni prezydenci naszego kraju nie podjęli też do tej pory żadnej inicjatywy w tym zakresie - czytamy w stanowisku BCC.

Może Pan Profesor, z racji swojego autorytetu i umiejętności koncyliacyjnych, podejmie się tego ambitnego wyzwania i przynajmniej zapoczątkuje prace zmierzające do stworzenia takiej wizji i strategii, która uzyskałaby w efekcie konsensus społeczny i polityczny oraz byłaby obowiązująca dla kolejnych rządów. Gorąco zachęcamy - podsumowuje Anna Jaczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum