Awantura o wynagrodzenia w ochronie zdrowia. AOTMiT daje czas do 4 maja i odpiera zarzuty

Autor: oprac. WOK • Źródło: Rynek Zdrowia02 maja 2022 12:31

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do 4 maja przedłużyła termin przekazywania przez placówki medyczne, mające umowy z NFZ, informacji o płacach personelu. Pracodawcy RP uważają, że zbieranie takich danych przez AOTMiT nie ma podstaw prawnych.

Awantura o wynagrodzenia w ochronie zdrowia. AOTMiT daje czas do 4 maja i odpiera zarzuty
Wynagrodzenia w placówkach medycznych są ważną częścią kosztów udzielanych świadczeń Fot. PAP/Maciej Kulczyński
  • 29 kwietnia 2022 upłynął pierwotny termin przekazywania do AOTMiT danych o płacach personelu zatrudnionego w podmiotach mających umowę w NFZ
  • Pracodawcy RP uznali gromadzenie takich informacji za pozbawione podstaw prawnych. Organizacja skierowała w tej sprawie apel do resortu zdrowia, AOTMiT i NFZ
  • AOTMiT opublikowała komunikat, w którym odpiera zarzuty Pracodawców RP. - Bez szczegółowej informacji o kosztach osobowych nie możemy mówić o właściwej wycenie świadczeń - podkreśliła Agencja.
  • W międzyczasie termin przekazywania danych o zarobkach w placówkach medycznych został przedłużony do 4 maja

Płace w placówkach medycznych. AOTMiT odpowiada na apel Pracodawców RP

Przypomnijmy, że dane o wynagrodzeniach w posiadających umowy z NFZ podmiotach leczniczych AOTMiT gromadzi w ramach wykorzystania metodologii standardu rachunku kosztów. Termin przekazania tych informacji upływał 29 kwietnia 2022 r. Tego dnia Pracodawcy RP wystosowali do ministra zdrowia oraz prezesów AOTMiT i NFZ apel o "zaprzestanie bezpodstawnego zbierania danych dotyczących wynagrodzeń".

Zdaniem tej organizacji, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  publicznych daje podstawy prawnej do żądania przez AOTMiT od placówek medycznych danych dotyczących płac pracowników zatrudnionych w podmiotach mających umowę z NFZ. Część placówek już odmówiło przekazywania informacji o płacach.

W związku z apelem Pracodawców RP Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydała komunikat.

- Zgodnie z art. 31lc ust. 2 pkt 3 i  art. 31 lc ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze  publicznych  (...) „w  celu realizacji zadań Agencji określonych w art. 31 n ustawy o świadczeniach Agencja przetwarzają dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnia Agencji nieodpłatnie dane, o których mowa w art. 31 lc ust. 2 ustawy o świadczeniach, w terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym jednak niż 14 dni, licząc od dnia doręczenia świadczeniodawcy wniosku o udostępnienie danych, zapewniając najwyższą jakość i kompletność udostępnionych danych”(…) - czytamy w komunikacie AOTMiT.

Agencja podkreśla, że „wbrew informacjom przedstawionym przez Pracodawców RP jest uprawniona na podstawie przepisów prawa do przetwarzania danych dotyczących udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich pozyskiwania od ww. świadczeniodawców.”

Płace w ochronie zdrowia. Dane z placówek są anonimowe

- Koszty osobowe, zarówno na umowę o pracę, jak również na podstawie innych stosunków prawnych, stanowią  najwyższy udział kosztów w wycenie większości świadczeń zdrowotnych. Bez szczegółowej informacji o kosztach osobowych nie możemy mówić o właściwej wycenie świadczeń. Tym samym Agencja jest uprawniona do przetwarzania danych dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych  u świadczeniodawców, posiadających podpisaną umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ - zaznacza Agencja.

- Należy podkreślić, że wbrew informacjom przedstawionym przez Pracodawców RP, Agencja  wystąpiła do świadczeniodawców o dane dotyczące wynagrodzeń w formie zanonimizowanej, a nie o dane osobowe dotyczące konkretnych pracowników zatrudnionych u świadczeniodawców - informuje AOTMiT.

- Zgodnie z przygotowaną przez Agencję instrukcją wypełnienia raportu kadrowo-płacowego wszelkie dane odnoszą się do ogólnych kategorii grup zawodowych/grupy personelu, co sprawia, że nie jest możliwa jakakolwiek identyfikacja pracownika, tym bardziej do poziomu zajmowanego stanowiska - podkreśla Agencja.

"Agencja nie żądała informacji odnoszących się do działalności komercyjnej"

AOTMiT wskazuje, że "wystąpiła o przekazanie ww. informacji  wyłącznie do świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia i to w odniesieniu do tych podmiotów użyte zostało sformułowanie o wszystkich świadczeniodawcach".

- Należy podkreślić, że zarówno w tym przypadku, jak i w każdym dotychczasowym wezwaniu o przekazanie danych, Agencja nie żądała informacji odnoszących się do działalności komercyjnej podmiotów leczniczych - czytamy w komunikacie.

AOTMiT prosi świadczeniodawców „o wypełnienie ustawowego obowiązku przekazywania danych Agencji”. - Dane należy przekazać za pomocą dedykowanej aplikacji dostępnej pod adresem apprkp.aotm.gov.pl. Kanał do importu danych będzie aktywny do 4 maja 2022 r. - informuje AOTMiT.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum