TRANSMISJA SESJI

Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

PRZEJDŹ DO STRONY TRANSMISJI

HCC Online

14-16 CZERWCA 2021

  • Facebook
  • Twitter
  • Linked In

HCC

14-16 CZERWCA 2021

  • Facebook
  • Twitter
  • Linked In
TRANSMISJA SESJI

Wynagrodzenia w polskiej ochronie zdrowia

PRZEJDŹ DO STRONY TRANSMISJI

Asystent lekarza oddziału ratunkowego: w gdańskim UCK to już rzeczywistość

Autor: IB • Źródło: Rynek Zdrowia28 maja 2021 15:56

Na Klinicznym Oddziale Ratunkowym UCK w Gdańsku opracowano i - co ważne - wcielono w życie koncept Asystenta Lekarza Oddziału Ratunkowego.

Asystent lekarza oddziału ratunkowego: w gdańskim UCK to już rzeczywistość
Na ogłoszenie o możliwości pracy w takich charakterze odpowiedzieli w większości studenci GUMed Fot. UCK
  • Asystent to osoba, która na zlecenie i pod nadzorem lekarza, będzie wykonywała te czynności, które nie wymagają wiedzy medycznej
  • Asystenci lekarza samodzielnie nie badają chorych, nie planują żadnych działań diagnostycznych oraz terapeutycznych i nie zlecają podawania leków
  • Utworzenie stanowiska asystenta skróciło czas od zapisu pacjenta do oddziału ratunkowego do procedury triage’u (średnio o 12 minut), a czas między triage’m a przyjęciem pacjenta przez lekarza średnio o 14 minut

Jak zauważają twórcy tego pomysłu, oddziały ratunkowe są newralgicznym elementem systemu ochrony zdrowia: zmagają się z brakiem kadry medycznej, a konsekwencją jest przeciążenie personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i ratowniczego. W efekcie tłumy pacjentów skazane są na długi czas oczekiwania.

Poprawić tę sytuację może funkcjonujące już w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku stanowisko Asystenta Lekarza Oddziału Ratunkowego, tj. osoby, która na zlecenie i pod nadzorem lekarza, będzie wykonywała te czynności, które nie wymagają wiedzy medycznej.

Zadania dla asystenta

Czym może zajmować się asystent? Chodzi np. o: asystowanie podczas procedury triage’u, uzyskiwanie wymaganych formalnie zgód i podpisów pacjenta, do których nie jest potrzebna bezpośrednia rozmowa z lekarzem, wstępne uzupełnianie dokumentacji medycznej (np. wpisywanie na podstawie dostępnych dokumentów i informacji od chorego danych o obciążeniach chorobowych, alergiach, przyjmowanych lekach). Dane te są następnie kontrolowane i uzupełniane przez lekarza, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść dokumentacji medycznej.

Kolejne zadania to fizyczne zlecanie (np. w szpitalnym systemie informatycznym) zaplanowanych przez lekarza badań dodatkowych i konsultacji (zlecenia te podlegają następnie kontroli i zatwierdzeniu przez lekarza), organizacja logistyki pobytu pacjenta na oddziale ratunkowym, np. nadzór nad transportem chorego do pracowni diagnostycznych, alokacja pacjenta do poszczególnych obszarów oddziału ratunkowego, nadzór nad przekazywaniem pacjenta do oddziałów szpitalnych.

Lista zadań jest znacznie dłuższa

Asystentowi można także zlecić śledzenie wyników badań laboratoryjnych, obrazowych oraz wyników konsultacji i przekazywanie ich lekarzowi prowadzącemu, pomoc zespołowi lekarskiemu i ratowniczo-pielęgniarskiemu w wykonywanych procedurach medycznych (wyłącznie pod nadzorem), np. przy zakładaniu opatrunków, zbieranie informacji potrzebnych do planowania działań wobec chorego (np. informacja o dostępnych miejscach na oddziałach szpitalnych lub o przewidywanym terminie odbycia konsultacji specjalistycznej).

Inne zadania to ułatwianie komunikacji pacjentom (np. ustalanie, wytłumaczenie skuteczności leczenia przeciwbólowego lub ułatwianie komunikacji z rodziną), organizacja transportu chorego do oddziału docelowego, innego szpitala lub do domu, ustalanie z pacjentami ich bieżących potrzeb w trakcie pobytu na oddziale.

Asystenci lekarza samodzielnie nie badają chorych, nie planują żadnych działań diagnostycznych oraz terapeutycznych i nie zlecają podawania leków. Nie mogą również podejmować decyzji odnośnie dalszych losów chorego oraz nie mogą nadawać ostatecznego (archiwizowanego) kształtu dokumentacji medycznej.

Kto może zostać asystentem lekarza w SOR?

Asystentem w UCK może w zasadzie zostać każdy, ponieważ podstawowe działania mają charakter biurowy. Wystarczająca jest zatem umiejętność obsługi komputera i telefonu oraz znajomość szpitalnego systemu informatycznego i procedur szpitala. Niemniej jednak posiadanie pewnej wiedzy medycznej ułatwia funkcjonowanie na tym stanowisku. Dlatego też na ogłoszenie o możliwości pracy w takich charakterze odpowiedzieli w większości studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zanim rozpoczęli pracę, przeszli obowiązkowe szkolenia z zakresu: obsługi szpitalnego systemu informatycznego, przebiegu procedur na oddziale ratunkowym, zasad bezpieczeństwa pracy na SOR, dbałości o ochronę danych osobowych pacjentów (w tym zwłaszcza danych medycznych RODO) oraz zasad komunikacji z pacjentem. Ponadto organizowane są stałe szkolenia dotyczące wybranych aspektów klinicznych (np. wstępnej oceny EKG).

Już widać efekty

Utworzenie stanowiska Asystenta doprowadziło do skrócenia czasu od zapisu pacjenta do oddziału ratunkowego do procedury triage’u (średnio o 12 minut).
Czas między triage’m a przyjęciem pacjenta przez lekarza skrócił się średnio o 14 minut), a czas pobytu w SOR pacjentów ostatecznie wypisanych do domu - o średnio 42 minuty.

Dodatkowym efektem wprowadzenia Asystentów na Klinicznym Oddziale Ratunkowym jest spadek liczby skarg na oddział. Analizując przebieg procesów, nie odnotowano także wzrostu błędów czy niezgodności.

Jak zauważają twórcy tego pomysłu, dotychczasowe doświadczenia po wprowadzeniu stanowiska Asystenta są bardzo obiecujące. Płynność procesu w oddziale ratunkowym uległa poprawie, a poziom obciążenia personelu lekarskiego został zredukowany. Zarówno lekarze, jak i asystenci wyrażają w badaniach ankietowych satysfakcję ze współpracy.

Sukces i rozwiązania wprowadzone przez Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK zostały zauważone (bez szczególnych działań promocyjnych) przez inne kliniki gdańskiego szpitala - w kolejnych jednostkach pojawia się gotowość do wykorzystania pracy asystentów. Sygnały takie płyną również z okolicznych szpitali. Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK jest gotów dzielić się swoim doświadczeniem w zakresie szkolenia i organizacji ich pracy.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum