Apele i stanowiska podjęte przez NRL 20 listopada 2020 r.

Autor: NRL, DK/Rynek Zdrowia • • 22 listopada 2020 15:29

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 20 listopada 2020 r. przyjęło trzy apele do ministra zdrowia i pięć stanowisk, w tym m.in. dwa dotyczące projektów zarządzeń prezesa NFZ i dwa dotyczące projektów rozporządzeń ministra zdrowia.

Apele i stanowiska podjęte przez NRL 20 listopada 2020 r.

Przyjęte dokumenty to:

 - apel do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany przepisów dotyczących kierowania lekarzy do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
- apel do Ministra Zdrowia w sprawie lekarzy powoływanych przez wojewodów do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie albo zakażonych wirusem SARS-CoV-2;
- apel do Ministra Zdrowia ws. problemów sektora medycyny ambulatoryjnej i konieczności stworzenia odpowiednich warunków pracy ambulatoriów

- stanowisko w sprawie wystawiania recept;
- stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe;
- stanowisko w sprawie projektu zarządzenia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej;
- stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2021 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację;
- stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań, jakie muszą spełniać analizy uwzględnione we wnioskach o objęcie refundacją ustalenie urzędowej ceny zbytu, o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu technologii lekowej o wysokiej wartości klinicznej oraz o podwyższenie urzędowej ceny zbytu leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, które nie mają odpowiednika refundowanego w danym wskazaniu;

Czytaj więcej: nil.org.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum