Aktualizacja obwieszczenia w sprawie wynagrodzeń lekarzy stażysty i lekarza dentysty stażysty

Autor: oprac. JKB • Źródło: MZ, Rynek Zdrowia11 lipca 2022 08:27

Resort zdrowia opublikował aktualizację obwieszczenia dotyczącego wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty oraz lekarza dentysty stażysty.

Aktualizacja obwieszczenia w sprawie wynagrodzeń lekarzy stażysty i lekarza dentysty stażysty
Zaktualizowano obwieszczenie w sprawie wynagrodzeń lekarzy stażystów. Fot. AdobeStock
  • Minister zdrowia wydał obwieszczenie zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty
  • Zgodnie z wprowadzoną aktualizacją, punkt 2 otrzymuje nowe brzmienie, z którego wynika, że od dnia 1 lipca 2022 roku wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego wynosi 5 380 zł
  • Wcześniej - w poprzednim obwieszczeniu - kwota ta była o złotówkę niższa i wynosiła 5 379 zł
  • W uzasadnieniu wskazano, że wspomniane wynagrodzenie dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego należy podnieść do rzeczonej kwoty, która odpowiada  współczynnikowi pracy 0,95

Zaktualizowanie obwieszczenia dotyczącego wynagrodzenia

8 lipca pojawiło się obwieszczenie ministra zdrowia zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty.

Jak czytamy, na podstawie art. 15i ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty w obwieszczeniu ministra zdrowia z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty punkt 2 otrzymuje brzmienie:

  • „2)   od dnia 1 lipca 2022 r. wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego dla lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty wynosi 5 380 zł”.

Wcześniej - w poprzednim obwieszczeniu - kwota ta była o złotówkę niższa i wynosiła 5 379 zł.

Uzasadnienie obwieszczenia ministra zdrowia

Według uzasadnienia do projektu obwieszczenia, konieczna jest aktualizacja obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty, stanowiącą konsekwencję z ustawy z dnia 26 maja 2022 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Od dnia 1 lipca 2022 roku wynagrodzenie lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego należy podnieść do wysokości 5 380 zł. Jest to kwota odpowiadająca iloczynowi współczynnika pracy dla lekarza stażysty albo lekarza dentysty stażysty wynoszącego 0,95 oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku w wysokości 5 662,53 zł.

Tym samym obwieszczenie zmienia obwieszczenie z dnia 7 lipca 2022 roku w zakresie kwoty wynagrodzenia od dnia 1 lipca 2022 roku.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum