Akredytacja szpitali po nowemu. Będą zmienione wymagania i zasady jej udzielania

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia26 grudnia 2022 17:00

Przyjęty w grudniu przez rząd projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, poza wprowadzeniem obowiązkowej autoryzacji placówek, przewiduje zmianę zasad akredytacji podmiotów leczniczych. Udzielał będzie jej minister zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia przejmie zadania Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a lecznice będą musiały spełnić nowe, wyższe wymagania.

Akredytacja szpitali po nowemu. Będą zmienione wymagania i zasady jej udzielania
Rząd ustawą o jakości w opiece zdrowotnej zamierza wprowadzić nową procedurę akredytacyjną Fot. AdobeStock
 • Projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zakłada uchylenie obecnie obowiązującej ustawy o akredytacji w ochronie zdrowia. Pociągnie to za sobą likwidację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a jej zadania przejmie NFZ
 • Co jeszcze się zmieni? Placówki będą musiały spełniać nowe, wyższe wymagania, a minister będzie mógł cofnąć certyfikat akredytacyjny 
 • - Nowym rozwiązaniem jest również zasada weryfikacji i aktualizacji standardów akredytacyjnych co najmniej raz na 5 lat od daty ich ogłoszenia, w oparciu o przygotowaną przez Radę Akredytacyjną analizę - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy  

Akredytacja w ustawie o jakości. NFZ w rok ma przejąć obowiązki CMJ

Rząd ustawą o jakości w opiece zdrowotnej zamierza wprowadzić nową procedurę akredytacyjną, czyli dobrowolny system zewnętrznej oceny jakości. Obecnie akredytuje minister zdrowia, ale na podstawie postępowania przeprowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Od 1 stycznia 2024 roku zadania w tym zakresie przejąć miałby Narodowy Fundusz Zdrowia. Rok 2023 będzie natomiast rokiem przejściowym dla wygaszenia działalność CMJ. 

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, w następstwie tej zamiany zwiększy się liczba podmiotów akredytowanych oraz realizowanych przeglądów akredytacyjnych. Miałoby to także pozwolić skrócić czas oczekiwania na przeprowadzenie przeglądu, a także poszerzyć system akredytacji o nowe obszary np. standardy akredytacyjne w patomorfologii. 

Co jeszcze się zmieni? Projekt ustawy, jak wyjaśnia w uzasadnieniu projektodawca, doprecyzowuje i uporządkowuje proces akredytacji w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie:

 • jej przebiegu,
 • terminów,
 • i uczestników tego procesu.

Wprowadza także możliwość cofnięcia akredytacji, zasady dopuszczania do wykonywania i spełnienia funkcji wizytatora i koordynatora oraz dodatkowe warunki udzielenia akredytacji.

Co ważne, sama definicja akredytacji nie ulega zmianie. Ma ona na celu potwierdzenie spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczą wymogów w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania tego podmiotu (standardy akredytacyjne).

Akredytacja nadal także będzie udzielana na wniosek podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Warunkiem jej udzielenia będzie natomiast przeprowadzenie procedury oceniającej spełnienie standardów akredytacyjnych, obejmującej:

 • ocenę formalną wniosku,
 • przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego (oceny spełnienia standardów akredytacyjnych w podmiocie wnioskującym)
 • sporządzenie raportu z przeglądu akredytacyjnego.

Nowe, wyższe wymagania i możliwość cofnięcia akredytacji. Standardy będą aktualizowane 

Co istotne projekt przewiduje nowe, wyższe wymagania, które warunkują udzielanie akredytacji:

 • uzyskanie oceny akredytacyjnej na poziomie co najmniej 75 proc. maksymalnej możliwej do uzyskania sumy ocen poszczególnych standardów akredytacyjnych ogółem,
 • uzyskanie co najmniej 50 proc. maksymalnej możliwej do uzyskania sumy ocen poszczególnych standardów akredytacyjnych dla każdego działu tematycznego,
 • spełnienie standardów akredytacyjnych obligatoryjnych. 

Akredytacja ma być udzielana na cztery lata. W przypadku odmowy jej udzielenia lub cofnięcia podmiot będzie mógł w terminie 14 dni od otrzymania decyzji wnieść sprzeciw do ministra zdrowia. Przed podjęciem ostatecznej decyzji szef resortu może zarządzić przeprowadzenie ponownej procedury oceniającej. 

- Nowym rozwiązaniem jest również zasada weryfikacji i aktualizacji standardów akredytacyjnych co najmniej raz na 5 lat od daty ich ogłoszenia, w oparciu o przygotowaną przez Radę Akredytacyjną analizę, w szczególności w zakresie konieczności ich aktualizacji zgodnie z aktualną wiedzą medyczną - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy. 

Projekt zakłada utworzenie specjalnego korpusu wizytatorów, którzy będą prowadzili przeglądy akredytacyjne. Jak wynika z jednego z opublikowanych do projektu ustawy projektu rozporządzenia, listę wizytatorów prowadzić będzie Narodowy Fundusz Zdrowia. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji przeprowadzi z kolei komisja kwalifikacyjna, której skład ustali Prezes NFZ..

Przed wygaśnięciem ważności akredytacji, minister będzie miał prawo zlecić Prezesowi Funduszu przeprowadzenie procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych w podmiocie, któremu udzielono akredytacji. Jeśli w toku przeglądu okaże się, że podmiot nie spełnia kryteriów, na podstawie których uzyskał certyfikat, minister będzie mógł go cofnąć. 

Przypomnijmy, że projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej procedowany jest od lipca 2021 roku. Przedmiotem regulacji jest m.in. wprowadzenie rozwiązań w zakresie autoryzacji, wewnętrznego systemu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa, akredytacji, systemu świadczeń kompensacyjnych czy rejestrów medycznych. 

Rząd przyjął projekt dopiero 13 grudnia. Informację w tej sprawie przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Po ustawach gwarantujących wzrost nakładów na ochronę zdrowia oraz wynagrodzeń personelu medycznego czas na gwarancje dla pacjenta. Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta - przekazał w mediach społecznościowych Adam Niedzielski.

- Niech zbliżający się rok wdrażania ustawy będzie rokiem jakości - dodał.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum