AOTMiT urealnia wyceny "interny". Niektóre wyższe aż o 450 procent. Pomogą na kryzys w szpitalach?

Autor: Marianna Lach • Źródło: Rynek Zdrowia07 listopada 2022 19:30

Będą nowe taryfy świadczeń szpitalnego leczenia chorób wewnętrznych. To aż 35 pozycji, a skok w niektórych przypadkach sięga ponad 450 procent.

AOTMiT urealnia wyceny "interny". Niektóre wyższe aż o 450 procent. Pomogą na kryzys w szpitalach?
Wyższe stawki za leczenie na oddziałach wewnętrznych - jest projekt. Fot. PAP/Tytus Żmijewski
  • W Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu świadczenia gwarantowane obejmujące leczenie chorób wewnętrznych w szpitalach
  • Raport objął 35 grup świadczeń (JGP) spośród 155, które identyfikowane są z interną. Na zgłaszanie uwag jest 7 dni
  • Przeprowadzone analizy wskazują, że dla większości z taryfikowanych grup JGP obecna refundacja nie pokrywa ponoszonych kosztów. W przypadku 22 grup JGP projekt taryfy jest wyższy, aniżeli aktualna wycena; różnica wynosi od 2 do aż 459 procent

Kardiologia, urologia, gastroenterologia i inne

Przedmiotem opublikowanego właśnie przez Agnecje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji raportu są świadczenia związane z rozpoznawaniem i leczeniem chorób narządów wewnętrznych, diagnostyką, profilaktyką oraz ogólną kontrolą stanu zdrowia.

Interna jest dziedziną medycyny, która styka się z wieloma innymi specjalistycznymi obszarami: kardiologią, urologią, gastroenterologią, pulmonologią i innych.

Jak poinformowała AOTMiT, z uwagi na równolegle toczące się procesy taryfikacyjne, przedmiotowy raport objął 35 grup świadczeń (JGP) spośród 155, które identyfikowane są z interną.

Wybrane grupy stanowią 49 proc. wartości świadczeń zrealizowanych w ramach zakresu choroby wewnętrzne w 2021 roku, a ich głównymi realizatorami są szpitale gminne i powiatowe.

- Po zakończeniu wszystkich projektów, które były realizowane w ostatnim okresie lub są procedowane obecnie przez AOTMiT, staryfikowane zostaną142 grupy odpowiadające 98,9 proc. wartości świadczeń z obszaru chorób wewnętrznych - informuje agencja.

Proponowane projekty taryf opierają się o wyniki analizy kosztów, a ich zmianę względem obowiązujących wycen obliczono w oparciu o obowiązującą cenę za punkt w sieci PSZ, tj., 1,62 zł/punkt.

Jak ujawniła AOTMiT, dla większości z taryfikowanych grup JGP obecna refundacja nie pokrywa ponoszonych kosztów.

- W przypadku 22 grup JGP projekt taryfy jest wyższy aniżeli aktualna wycena; różnica wynosi od 2 do 459 procent. W przypadku 11 grup JGP obecna taryfa jest wyższa aniżeli wynik analizy kosztów; różnica wynosi od - 6 proc. do - 53 proc. - brzmi komunikat AOTMiT.

Większe nakłady na internę. Ponad 720 mln zł

- Wprowadzenie w życie proponowanej taryfy świadczeń będzie wiązało się ze zwiększeniem nakładów na internę w wysokości 720,3 mln zł (27 proc.) w stosunku do 2022 r., przy założeniu udzielania świadczeń w stałej liczbie jak na poziomie 2021 r. - wylicza agencja.

Przy uwzględnieniu współczynników korygujących dla świadczeń, które obowiązują od października dla 21 grup (z JGP objętych projektem) szacowany wzrost nakładów wynosi 665 mln zł.

- Dostosowanie wyceny taryfikowanych świadczeń do rzeczywistych kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców pozwoli na zapewnienie wyższego standardu udzielania świadczeń poprzez urealnienie wysokości ich refundacji przez płatnika, a także usprawni dostęp do nich w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej - uzasadniła AOTMiT.

Zaproponowała, aby uwagi do proponowanych taryf świadczeń kierować do 7 dni. Będą przyjmowane za pomocą formularza, który we wskazanym terminie należy przesłać na adres: taryfa.uwagi@aotm.gov.pl. 

Zajmie się nimi  Radza do spraw Taryfikacji.

- Poddane zostaną szerokiej analizie w ramach dialogu z przedstawicielami środowiska, zainteresowanymi daną taryfą świadczeń. W dalszej kolejności Rada do spraw Taryfikacji, przed określeniem taryfy świadczeń przez Prezesa Agencji, wyda stanowisko - czytamy w komunikacie AOTMIT.

Pod tekstem znaleźć można pełną treść raportu oraz załącznik [Charakterystyka świadczeń gwarantowanych związanych z realizacja zakresu choroby wewnętrzne (kody ICD-10 i ICD-9)].

Uwagi można składać TUTAJDO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum