AOTMiT: raport ws. analizy kosztów i wyceny testów na obecność SARS-CoV-2

Autor: AOTMiT/Rynek Zdrowia • • 29 kwietnia 2020 10:27

We wtorek (28 kwietnia) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała raport w sprawie wyceny wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Agencja, przyjmując średnią cenę testu, obliczoną na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, proponuje się ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł.

Fot. Shutterstock

Raport został opublikowany w związku ze zleceniem ministra zdrowia z 3 kwietnia 2020 w sprawie przygotowania analizy kosztów i przedstawienia jej wyników wraz z propozycją wyceny dla produktów dotyczących wykonania testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Zdaniem AOTMiT, biorąc pod uwagę dokonane analizy przyjąć należałoby wycenę  138,63 zł w przypadku wykonania samego badania.

Natomiast z uwagi na duży rozrzut cen samych testów oraz różne stosowane praktyki (zakup testu z własnych środków/ uzyskanie testu z Ministerstwa Zdrowia/ wykorzystanie jedynie części testu), trudno jest w sposób jednoznaczny wskazać wycenę świadczenia obejmującego wykonanie badania wraz z kosztem testu.

Jednakże, przyjmując średnią cenę testu, obliczoną na podstawie danych przekazanych przez laboratoria, proponuje się ustalenie wyceny tego świadczenia na poziomie 280,32 zł. Jednocześnie, w przypadku pojawienia się na rynku testów o istotnie niższej cenie oraz możliwości powszechnego, szerokiego ich wykorzystania, wycena ta powinna zostać poddana rewizji.

Jak czytamy w raporcie dane o kosztach zasobów wykorzystywanych przy badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 pozyskano na drodze zebrania danych od podmiotów realizujących przedmiotowe badanie. 6 kwietnia wystąpiono do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, NIZP Państwowego Zakładu Higieny, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz trzech Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa: w Gdańsku, Lublinie i Poznaniu z prośbą o pomoc przy ustaleniu przebiegu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 od momentu pobrania próbki do uzyskani wyniku tego testu oraz, jeśli to możliwe, podanie kosztów poszczególnych elementów tego procesu.

Poproszono o przekazanie informacji na temat zużywanych materiałów (w tym środków ochrony osobistej), liczby, czasu i rodzaju zaangażowanego personelu medycznego, rodzaju sprzętu, który jest używany do przeprowadzenia takiego badania, odczynników, ewentualnego przygotowania pacjenta, liczby testów wykonywanych jednoczasowo.

Ponadto zwrócono się drogą mailową do 59 laboratoriów diagnostycznych, figurujących na liście Ministra Zdrowia jako uprawnione do wykonywania wspomnianych testów, z prośbą o przekazanie informacji na temat kosztu takiego badania.

Więcej: aotm.gov.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum