AOTMiT podał Plan Taryfikacji świadczeń w ochronie zdrowia na 2022 rok. Włączono nowe obszary

Autor: oprac. PW • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia02 lipca 2021 11:51

Minister Zdrowia przekazał do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Plan Taryfikacji na rok 2022. Podano obszary świadczeń w ochronie zdrowia, które obejmie.

AOTMiT podał Plan Taryfikacji świadczeń w ochronie zdrowia na 2022 rok. Włączono nowe obszary
AOTMiT podał Plan Taryfikacji świadczeń w ochronie zdrowia na 2022 rok/ Fot. PTWP
  • Do Planu Taryfikacji włączono obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym, obejmujące choroby układu oddechowego, narządu wzroku oraz choroby wewnętrzne
  • AOTMiT przeprowadzi analizę m.in. możliwości realizacji świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym, w celu optymalizacji leczenia oraz synchronizacji wycen świadczeń
  • W 2022 roku AOTMiT będzie również kontynuować pozyskiwanie danych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

Jak wyjaśnia AOTMiT, decyzja o umieszczeniu danej grupy świadczeń w Planie Taryfikacji podejmowana jest przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów: znaczenia finansowe dla systemu ochrony zdrowia, kosztów społecznych oraz istotności z punktu widzenia priorytetów polityki zdrowotnej państwa. Istotnym aspektem jest także potrzeba synchronizacji działań podejmowanych przez kluczowe instytucje systemu ochrony zdrowia.

Taryfikacja świadczeń szpitalnych przez AOTMiT

Do planu taryfikacji na rok 2022 włączono obszary świadczeń w lecznictwie szpitalnym, obejmujące choroby układu oddechowego, choroby narządu wzroku oraz choroby wewnętrzne.

Pierwsze dwa obszary świadczeń, obejmują 31 grup z sekcji D - Choroby układu oddechowego oraz 30 grup z sekcji B - Choroby narządu wzroku, co razem stanowi 14,8% wszystkich grup z katalogu JGP.

Łączna kwota wydatków na świadczenia z zakresu sekcji D - Choroby układu oddechowego stanowi 6,0% wartości oraz 5,9% liczby wszystkich świadczeń JGP. Sekcja B natomiast skupia łącznie ponad 3,6% wydatków ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację świadczeń określonych w katalogu grup JGP w rodzaju leczenie szpitalne oraz stanowi 6,7% liczby wszystkich hospitalizacji zrealizowanych w ramach katalogu JGP.

Świadczenia realizowane w oddziałach chorób wewnętrznych stanowiły 12% świadczeń JGP w 2019 roku, natomiast ich wartość wynosiła 10% wszystkich pacjentów rozliczonych jednorodnymi grupami pacjentów.

Weryfikacja wycen porządkująca koszyk świadczeń

W trakcie prac Agencji nad obszarami świadczeń włączonych do planu taryfikacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości realizacji powyższych świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym, w celu optymalizacji leczenia oraz synchronizacji wycen świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym.

Ponadto zostanie przeprowadzona analiza grup internistycznych mająca na celu wyodrębnienie grup najbardziej niedoszacowanych.

Prace Agencji będą obejmować także i inne zadania w zakresie taryfikacji świadczeń, szczególnie istotne dla bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wskazane przez Ministra Zdrowia jako te, których wycena powinna zostać zweryfikowana. W tym zakresie podejmowane będą prace związane z weryfikacją wycen świadczeń, dla których toczą się aktualnie prace w zakresie porządkowania koszyka świadczeń gwarantowanych (zmiana technologii medycznej).

Pozyskiwanie danych do taryfikacji od świadczeniodawców

W 2022 roku Agencja będzie również kontynuować prace mające na celu pozyskanie danych w zakresie leczenia szpitalnego, którego koszty stanowią największą część kosztów świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez płatnika: 47,4 mld zł w 2019 r. (52,8% kosztów świadczeń zdrowotnych).

Dane pochodzące od świadczeniodawców odgrywają kluczową rolę w procesie weryfikacji rzeczywistych kosztów udzielanych świadczeń, służących ustaleniu taryf.

Dodatkowo Agencja planuje pozyskanie danych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, której koszty w 2019 r. wyniosły 5,1 mld zł (5,7% kosztów świadczeń zdrowotnych). Pozyskanie danych z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej umożliwi kontynuowanie analiz porównawczych kosztów świadczeń realizowanych w trybie ambulatorium oraz szpitalnym.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum