AOTM zaprasza do współpracy w sprawie taryfikacji świadczeń

Autor: AOTM/Rynek Zdrowia • • 06 listopada 2014 09:56

Agencja Oceny Technologii Medycznych zaapelowała 5 listopada do świadczeniodawców o przekazywanie danych dotyczących wykonywanych w ich placówkach świadczeń. Informacje na ten temat pozwolą Agencji lepiej przygotować się do nowych zadań związanych z taryfikacją świadczeń. AOTMiT ma je wykonywać od 1 stycznia 2015 r.

AOTM zaprasza do współpracy w sprawie taryfikacji świadczeń

Od przyszłego roku obecna Agencja Oceny Technologii Medycznych będzie miała dłuższą nazwę, ponieważ zajmie się także taryfikowaniem świadczeń zdrowotnych - na podstawie przekazywanych przez szpitale danych dotyczących kosztów leczenia.

Uzyskanie miarodajnych oraz porównywalnych danych jest niezbędne do właściwego określania wartości punktowej świadczeń.

Więcej:www.aotm.gov.pl

W tym celu przygotowana została specjalna ankieta dla świadczeniodawców, zainteresowanych współpracą z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pierwszy etap współpracy przewiduje zbieranie danych historycznych za lata 2013-2014. W późniejszym okresie współpraca będzie się wiązała z przestrzeganiem standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz ze stosowaniem metodyki wyceny opracowanej przez AOTMiT.

Docelowo współpraca z Agencją będzie dodatkowo punktowana przez NFZ. Jednocześnie Agencja podkreśla, że będzie instytucją niezależną od NFZ, a gromadzone dane wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby taryfikacji.

Jak zaznacza prezes AOTM Wojciech Matusewicz w liście do świadczeniodawców, Agencja będzie miała możliwość wynagradzania za przekazywane dane. Dokładne kwoty zostaną ustalone w późniejszym terminie; będą zależały od tego, ilu świadczeniodawców nawiąże współpracę z Agencją oraz od wybranego do wyceny zakresu świadczeń.

List zapraszający do współpracy oraz ankieta zostanie wysłana najpierw do świadczeniodawców posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na leczenie szpitalne w roku 2014.

"Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie wypełnionych ankiet na adres mailowy: ankieta@aotm.gov.pl, do 30 listopada br." - apeluje AOTM.

Nowe zadania dotyczą taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej i wynikają z ustawy z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (zostały przyjęte w ramach tzw. pakietu kolejkowego).

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum