BEX/Rynek Zdrowia | 27-07-2009 11:00

30 lipca będą blokowane trzy siedziby NFZ

Sygnatariusze Porozumienia na Rzecz Obrony Szpitali Polski Południowo-Wschodniej 27 lipca powołali Komitet Protestacyjny. 30 lipca będą blokowali siedziby oddziałów NFZ w Lublinie, Kielcach i Rzeszowie.

„Komitet Protestacyjny z siedzib zablokowanych oddziałów wojewódzkich NFZ wystosuje apel do Ministra Zdrowia oraz Ministra Finansów o nie zatwierdzanie planu finansowego NFZ na 2010 rok w wersji opracowanej przez Prezesa NFZ” – informuje w imieniu Komitetu Karol Stpiczyński w komunikacie nadesłanym do redakcji portalu rynekzdrowia.pl.

Grupa ekspertów na zlecenie sygnatariuszy Porozumienia opracowała rozwiązanie, które „z jednej strony jest w pełni zgodne z przepisami prawa, a z drugiej umożliwia skierowanie dodatkowych środków do województw, które w największym stopniu zostały pokrzywdzone przez wprowadzenie w 2007 roku do algorytmu tzw. korekty kosztowej”.

Wkrótce – w komunikacie nie jest to precyzyjnie określone – Komitet będzie wnosił o spotkanie z min ministrem zdrowia i prezesem NFZ „w celu przedstawienia możliwych do podjęcia działań, które zapobiegną destabilizacji systemu opieki zdrowotne” w województwach, które reprezentuje.

„Jeżeli aktualny projekt planu finansowego NFZ na 2010 r. zostanie zatwierdzony lub do 14 sierpnia nie dojdzie do spotkania  naszych przedstawicieli z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ, Komitet Protestacyjny wezwie organizacje związkowe działające w ochronie zdrowia aby od 1 września przystąpiły do protestu skierowanego przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia i objęły akcją protestacyjną wszystkie szpitale Polski południowo-wschodniej” – ostrzega Komitet.

Porozumienie, zawiązane 16 lipca br. w Janowie Lubelskim, tworzą związki zawodowe z trzech województw: lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Właśnie te regiony najwięcej straciły na obowiązującym od dwóch lat systemie podziału pieniędzy - tylko w tym roku przeszło 600 milionów złotych.