1 stycznia nowe zasady rozliczania. Składkę za grudzień można odliczyć, ale jest warunek

Autor: oprac. IB • Źródło: PAP15 grudnia 2021 08:24

Przedsiębiorca, który opłaci składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. jeszcze w grudniu, może odliczyć ją od podatku dochodowego za 2021 r. - informuje resort finansów.

1 stycznia nowe zasady rozliczania. Składkę za grudzień można odliczyć, ale jest warunek
Kiedy przedsiębiorca może odliczyć od podatku składkę zdrowotną za grudzień br.? Fot. AdobeStock
  • Przedsiębiorca, który opłaci składkę zdrowotną za grudzień 2021 r. jeszcze w grudniu, może odliczyć ją od podatku dochodowego za 2021 r. - informuje resort finansów
  • Ważne, aby płatnik składek, dokonując wpłaty uwzględnił wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne - wskazuje MF
  • Jeżeli płatnik ma obowiązek rozliczania i opłacania składek także na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to dokonanie wpłaty w kwocie odpowiadającej wyłącznie składce na ubezpieczenie zdrowotne (lub jej wielokrotności) nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości - dodaje

Sprawdź: L4 bez zasiłku chorobowego. Od 2022 ważne zmiany w zwolnieniach lekarskich

Od 2022 ogromne zmiany w ZUS. Niższy zasiłek chorobowy, krótsze L4 i macierzyński po nowemu

Od 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady rozliczania składek zdrowotnych. Ponieważ znika możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, przedsiębiorcy opłacający składki za samych siebie nie będą mogli ich odliczyć od podatku.

Składka zdrowotna za grudzień do odliczenia od podatku

Jak informowało Ministerstwo Finansów, ta zasada będzie dotyczyła także składki zdrowotnej za grudzień 2021 r., która - zgodnie z obecnymi przepisami - powinna zostać opłacona do:

  • 5 stycznia w przypadku jednostek budżetowych,
  • 10 stycznia w przypadku składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie
  • 15 stycznia w przypadku pozostałych płatników.

Ale jak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadane przez PAP, sytuacja będzie wyglądać inaczej, jeśli składka za grudzień zostanie zapłacona w grudniu.

"Przedsiębiorca, który zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, opłaci w grudniu 2021 r. składkę za grudzień 2021 r., może tę składkę odliczyć od podatku dochodowego za 2021 r., na zasadach określonych w art. 27b ustawy PIT" - napisano w odpowiedzi MF.

Art. 27b w obowiązującym jeszcze brzmieniu mówi właśnie o odliczeniu składki zdrowotnej od podatku.

Czytaj też: Podatkowa rewolucja od 2022 dla zawodów medycznych. Jak nie stracić na zmianach

Składki nadpłacone - co z odliczeniem?

PAP zadała także pytanie o możliwość odliczenia od podatku składek nadpłaconych w roku 2021 już na rok 2022. Jak wskazano w odpowiedzi MF, odliczenie od podatku dochodowego kwoty "wpłaconej w grudniu 2021 r. na poczet składek w roku 2022 również należy rozpatrywać w kontekście zgodności takiej wpłaty z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych".

"Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że przepisy ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej ustawą systemową, określają obowiązki płatników składek, w tym zasady opłacania należności z tytułu składek" - przypomina MF.

"Przepisy nie zabraniają opłacania składek z wyprzedzeniem"

"Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy systemowej, płatnik składek jest zobowiązany składać komplet dokumentów rozliczeniowych oraz opłacać należne składki w określonych ustawowo terminach. Są to terminy maksymalne, których dotrzymanie gwarantuje brak odsetek za zwłokę" - wyjaśnił resort finansów.

Zwrócono też uwagę, że przepisy nie zabraniają opłacenia składek w wyprzedzeniem, a więc np. zapłacenia tych za grudzień 2021 jeszcze w grudniu 2021 r. MF dodało, że jest to często stosowana praktyka, szczególnie przez jednostki budżetowe, które chcą zamknąć bilans księgowy roku.

"Płatnik musi uwzględnić wszystkie należne składki"

Według wyjaśnień MF ważne jest, aby płatnik składek, dokonując wpłaty uwzględnił wszystkie należne składki, do których opłacania jest zobowiązany, tj. na wszystkie ubezpieczenia i fundusze, a nie tylko na samo ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z art. 47 ust. 4 ustawy systemowej.

Ale tutaj także jest dopuszczalne złożenie dokumentów rozliczeniowych już po opłaceniu składek, "jednak nie później niż w ustawowym terminie obowiązującym danego płatnika, tj. w przypadku składania dokumentów za grudzień 2021 r. odpowiednio najpóźniej do 5., 10. lub 15. stycznia 2022 r.".

"Najpierw zostaną rozliczone wcześniejsze należności"

"Rozliczenie wpłaty na koncie płatnika składek nastąpi na podstawie złożonych przez płatnika dokumentów rozliczeniowych za grudzień, jednak pod warunkiem, że nie występowały nieopłacone należności za okresy wcześniejsze niż ten miesiąc" - zaznacza MF.

"W takim przypadku w pierwszej kolejności z wpłaty zostaną rozliczone wcześniejsze należności, a różnica w składkach za grudzień br. będzie musiała zostać dopłacona. W przypadku braku zaległości, wpłata dokonana w grudniu br. rozliczy się po zaksięgowaniu deklaracji rozliczeniowej za grudzień 2021 r. na należności wynikające z tej deklaracji na koncie płatnika i na kontach ubezpieczonych na podstawie imiennych raportów" - dodał resort finansów.

Inne składki na ubezpieczenie społeczne

Kwestię odliczeń nadpłaconych składek zdrowotnych mogą skomplikować jeszcze inne składki na ubezpieczenie społeczne.

"Jeżeli płatnik ma obowiązek rozliczania i opłacania składek także na ubezpieczenia społeczne i inne fundusze, to dokonanie wpłaty w kwocie odpowiadającej wyłącznie składce na ubezpieczenie zdrowotne (lub jej wielokrotności) nie będzie jednoznaczne z jej rozliczeniem w całości" - podkreśliło MF.

"Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS jest zobowiązany rozdzielać dokonaną przez płatnika składek wpłatę na należności z tytułu składek proporcjonalnie na poszczególne fundusze. Zatem wpłata taka zostanie podzielona, a w konsekwencji składka na ubezpieczenie zdrowotne może zostać rozliczona tylko częściowo" - czytamy w odpowiedzi na pytanie PAP.

Tym samym więc - według MF - w przypadku wpłaty w kwocie odpowiadającej wielokrotności kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne na poczet kilku kolejnych miesięcy zostanie ona rozliczona proporcjonalnie na wszystkie fundusze, zgodnie z bieżącą deklaracją rozliczeniową złożoną przez płatnika. Jeżeli po rozliczeniu na koncie pozostanie nadpłata, wówczas zostanie ona rozliczona proporcjonalnie zgodnie z deklaracją rozliczeniową dotyczącą kolejnego miesiąca - wynika z wyjaśnień MF.

Składki za pracowników

Ministerstwo Finansów w swojej odpowiedzi odniosło się również do sytuacji, w której przedsiębiorca dokonuje nadpłaty składek za pracowników.

"Na przedsiębiorcach zatrudniających pracowników spoczywa obowiązek obliczania, potrącania z dochodów ubezpieczonych, rozliczania oraz opłacania należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy (art. 46 ust. 1 ustawy systemowej). Z art. 84 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane w całości ze środków ubezpieczonych" - wskazał resort finansów.

Oznacza to, że płatnik składek musi potrącić je z dochodów pracowników (art. 85 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Aby dokonać takiego potrącenia w pierwszej kolejności musi naliczyć i wypłacić lub postawić do dyspozycji należne wynagrodzenia (przychody). Zatem opłacenie składek akonto przyszłych miesięcy 2022 r. wiązałoby się z obowiązkiem naliczenia i wypłacenia wynagrodzeń za te miesiące" - napisano w wyjaśnieniach przesłanych PAP.

Czytaj też: Od 2022 zmiany w ZUS, które dotkną miliony Polaków. To trzeba wiedzieć

Czytaj też: Od 2022 składka zdrowotna po nowemu. ZUS stworzył specjalny kalkulator

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum