Autor: Sabina Augustynowicz/Rynek Zdrowia • • 06 sierpnia 2009 06:56

Wiele inwestycji w ochronie zdrowia jest realizowanych w ramach wojewódzkich regionalnych programów operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, czy Innowacyjna Gospodarka. Urzędy marszałkowskie coraz odważniej sięgają po unijne pieniądze.

Prym tu wiedzie Wielkopolska - tylko na drugie półrocze tego roku podpisała 56 umów o łącznej wartości ponad 122 mln zł.

Na początku sierpnia br. resort zdrowia poinformował na swoich stronach internetowych o zatwierdzeniu listy projektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym oraz o aktualizacji listy projektów indywidualnych w ramach programu Infrastruktura i Środowisko.

To dobra okazja do przeglądu przedsięwzięć w opiece zdrowotnej, realizowanych w ramach programów finansowanych z funduszy strukturalnych w tzw. perspektywie finansowej 2007-2013.

Najczęściej inwestycje (w tym w ochronie zdrowia) są realizowane w ramach programu Infrastruktura i Środowisko. Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację tego programu w latach 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, a krajowy – 9,7 mld euro.

Na przedsięwzięcia inwestycyjnego w ochronie zdrowia  przeznaczono tu 350 mln euro, przy np. 19,4 mld euro  przewidzianych dla sektora transportowego, 1,7 mld euro – dla energetyki, 490 mln euro – kultury i 500 mln euro – dla szkolnictwa wyższego.

Jak dają, to się bierze
Urzędy marszałkowskie coraz odważniej sięgają po unijne pieniądze w ramach regionalnych programów operacyjnych. Prym tu wiedzie Wielkopolska, która tylko na drugie półrocze tego roku podpisała 56 umów o łącznej wartości kontraktów przekraczającej 122 mln złotych.

– Do tej pory do lubuskich szpitali – jak informuje Elżbieta Polak, wicemarszałek województwa – trafiło prawie 60 mln zł. Teraz piętnaście projektów na łączną kwotę ponad 100 milionów złotych jest realizowanych z pieniędzy Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pieniądze te trafiły m.in. do Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze, gdzie powstanie Ośrodek Neurochirurgii.

Lubuskie w ogóle ruszyło z impetem po unijne pieniądze i rozszerzyło tzw. listę indykatywną Lubuskiego RPO o inwestycje m.in. w ochronie zdrowia w zakresie „poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii”.

Z nowego rozdania skorzysta kilka szpitali, które zdecydowały się na termomodernizację, jak np. Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu oraz Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu. Modernizację systemu grzewczego z wykorzystaniem kolektorów słonecznych – także za unijne  pieniądze – przeprowadzi Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze.

Na sprzęt medyczny

Po 11 mln euro na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego – w szczególności do leczenia chorób układu krążenia i nowotworów (mammografy, tomografy komputerowe, sprzęt do angiografii, koronarografii, aparaty USG, EKG, EEG, aparaty do hemodializy, endoskopy) oraz na przebudowę, rozbudowę obiektów i przebudowę, a także na wyposażenie sal operacyjnych sięgają podlaskie szpitale i przychodnie. W przeliczeniu na złotówki kwota, o jaką mogą łącznie się ubiegać, to 49,4 mln zł, czyli o prawie 20 mln więcej niż w pierwszym konkursie. Wówczas podlaskie szpitale pozyskały ok. 30 mln zł.

Niebawem ponad 42 mln zł ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na modernizację warszawskich szpitali i przychodni. Najwięcej środków z UE otrzyma Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Świętej Rodziny. Jego rozbudowa i modernizacja ma kosztować 34,7 mln zł, z czego 29,5 mln zł to pieniądze z UE.

Przebudowany i zmodernizowany będzie również Szpital Grochowski, zmodernizowane i wyposażone zostaną Przychodnie Lekarskie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wola. Koszt tej ostatniej inwestycji wyniesie 5,1 mln zł, z czego 4,4 mln zł pozyskano z UE.

Na infrastrukturę
Unijne miliony trafiają do wszystkich praktycznie placówek ochrony zdrowia w szesnastu województwach. Sześć szpitali z województwa pomorskiego otrzyma 77,5 mln zł na inwestycje z RPO na lata 2007-2013 w ramach programu „infrastruktura ochrony zdrowia”. Łączna wartość projektów, licząc z wkładem własnym, wyniesie 136,9 mln zł. Unijne wsparcie w wysokości 9,1 mln zł – przy kosztach inwestycji wynoszących 12,3 mln zł – otrzymało, m.in. Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku – na rozbudowę, zakup sprzętu medycznego oraz niezbędnego wyposażenia.

56 proc. (34,3 mln zł) kosztów rozbudowy części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia również pokryją środki przyznane z RPO.

Unijne dofinansowanie różnych przedsięwzięć w ramach RPO dla regionu  pomorskiego przekroczyło dotychczas już miliard złotych.

– Potrzeby inwestycyjne pomorskich szpitali marszałkowskich jednak przekraczają ciągle 500 mln zł – szacuje Anna Szczepańska, zastępca dyrektora departamentu zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Regionalnie i lokalnie
To, oczywiście, nie wszystkie środki, po które mogą sięgnąć placówki medyczne. Są przecież realizowane – wspomniane na wstępie – programy ogólnokrajowe, m.in. pilotowane przez Ministerstwo Zdrowia, jak ten związany z budową sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Są też środki unijne na infrastrukturę lokalną i regionalną w ochronie zdrowia. Wsparcie uzyskują projekty polegające na przebudowie, modernizacji oraz wyposażeniu obiektów infrastruktury ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym (m.in. modernizacja budynków, sal operacyjnych, zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń medycznych).

W efekcie tegoż wsparcia tylko w ubiegłym roku zakupiono 2333 sztuki sprzętu medycznego dla 228 zakładów opieki zdrowotnej. Wsparcie lokalnej infrastruktury natomiast ma przyczynić się do poprawy sytuacji na obszarach wiejskich i w małych miastach oraz ograniczenia dysproporcji terytorialnych w dostępie do infrastruktury ochrony zdrowia.

Wykorzystanie środków na infrastrukturę regionalną i lokalną w poszczególnych województwach jest różne, np.:
• Mazowsze – ok. 41,5 mln zł
• Małopolska – ok. 36 mln
• Śląsk – ok. 37 mln
• Podkarpacie – 35,15 mln
• Wielkopolska – 38,88 mln.

Najmniej unijnych pieniędzy na infrastrukturę regionalną trafiło do:
• Lubuskiego – 11,92 mln zł
• Pomorskiego – 11,28 mln
• Opolskiego – 10,74 mln zł.

Informacje o funduszach europejskich dla sektora ochrony zdrowia: www.zdrowie.gov.pl

Lista rankingowa projektów w ramach konkursu nr 3/2008 Priorytetu XII Programu Infrastruktura i Środowisko - kliknij

Aktualizacja listy projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kliknij

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum