Żołnierze zawodowi i służba krwi. Zmiany w receptach od 3 stycznia

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia02 stycznia 2023 20:30

Zmienia się rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Dokument opublikowano już w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie 3 stycznia br. Co poprawia resort?

Żołnierze zawodowi i służba krwi. Zmiany w receptach od 3 stycznia
Nowe rozporządzenie w sprawie recept. 3 stycznia wchodzi w życie. Fot. Shutterstock
  • Proces zmiany rozporządzenia o receptach minister zdrowia rozpoczął w połowie ub. roku
  • W jego trakcie zmiany podlegały konsultacjom publicznym i opiniowaniu
  • Rozporządzenie zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 3 stycznia

Uaktualniono odesłanie do aktów prawa

Zgodnie z § 1 rozporządzenia, nastąpi zmiana § 12 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept, przez zastąpienie w tych jednostkach redakcyjnych odesłania do nieobowiązujących przepisów:

  • ustawy  z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz
  • ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

odesłaniem do obecnie obowiązujących dokumentów, potwierdzających status żołnierza zawodowego oraz decyzji administracyjnych nakładających obowiązek świadczeń osobistych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Z tych samych powodów uaktualniono również treść załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Dodatkowo w § 1 nastąpi zmiana § 12 pkt 5 rozporządzenia w sprawie recept poprzez prawidłowe odesłanie do jednostki redakcyjnej ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi statuującej legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”, tj. art. 6 ust. 6 zamiast art. 7 ust. 2 tej ustawy.

W § 2 przyjęto regulację, zgodnie z którą produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny wydaje się osobie posiadającej uprawnienie dodatkowe dotyczące tego produktu, środka lub wyrobu, zgodnie z posiadanym przez tę osobę uprawnieniem dodatkowym, również po okazaniu dokumentów, które dotychczas uprawniały do powyższego uprawnienia, tj.: wojskowych dokumentów osobistych oraz dokumentów wskazanych w § 12 pkt 4 rozporządzenia znowelizowanego w brzmieniu przed zmianą – w okresie ważności tych dokumentów.

Ponadto w § 3 rozporządzenia dodano przepis przejściowy, zgodnie z którym recepty wystawione i niezrealizowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (3 stycznia). Jest to uzasadnione koniecznością niezwłocznego wprowadzenia rozwiązań zgodnych z obowiązującą od dnia 23 kwietnia ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, mających na celu dostosowanie przepisów zmienianego rozporządzenia do tej norm tej ustawy.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum