MZ/Rynek Zdrowia | 06-11-2011 20:26

Zmiany w zakresie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca i trzustki

Minister Zdrowia opublikował nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego niedrobnokomórkowego raka płuca substancją czynną: docetaksel, erlotynib i pemetreksed oraz trzustki substancją czynną erlotynib.

Leczenie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, czyli 15 grudnia, jest kontynuowane, jednakże nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 roku, zgodnie z programem leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Więcej: http://www.mz.gov.pl/