Zmiany w receptach. Ministerstwo Zdrowia pokazało nowe przepisy

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji07 września 2022 07:25

2 września opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia ws. ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dokument przekazano do konsultacji publicznych.

Zmiany w receptach. Ministerstwo Zdrowia pokazało nowe przepisy
Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy w sprawie recept Fot. AdobeStock

 

Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy w sprawie recept

2 września na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Dokument przekazano do konsultacji publicznych. Przepisy wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Jak informuje resort zdrowia zmiany wprowadzane nowelizacją mają charakter porządkowy. 

- Zasadnicza część zaproponowanych zmian wynika z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dokonanej ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493) - czytamy w uzasadnieniu. 

I dalej: na podstawie wskazanej wyżej ustawy, od dnia 1 września 2020 r. do zakresu działania Prezesa NFR, należy zawieranie i rozliczanie umów o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, tj. umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

- Wobec powyższego, zachodzi potrzeba dostosowania przepisów zmienianego rozporządzenia do obowiązujących przepisów ustawowych. Ponadto szereg zmian w projekcie ma na celu wprowadzenie skrótów „Odział Funduszu” i „Prezes Funduszu” i służy konsekwentnemu stosowaniu ich w kolejnych jednostkach systematyki wewnętrznej zmienianego rozporządzenia - podkreślono. 

Nowelizacja wprowadza następujące zmiany:

  • Zmiana zaproponowana w § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwszy projektu rozporządzenia dotyczy ustalenia formy przekazywanego do Funduszu uzgodnionego zestawienia zbiorczego recept, o którym mowa w art. w art. 45 ust. 5 ustawy o refundacji, i stanowi konsekwencję nowelizacji tego przepisu dokonanej za pośrednictwem ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
    zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (Dz. U. poz. 697).
  • Celem zmian zaproponowanych w § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie projektu rozporządzenia, a odnoszących się do § 3 ust. 2 załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia, jest zapewnienie Funduszowi posiadania aktualnych informacji potrzebnych do prawidłowego wykonywania umowy na realizację recept. W przypadku zmiany na stanowisku kierownika apteki oraz zmian w posiadanym przez podmiot prowadzący aptekę zezwoleniu, modyfikacja obowiązującego przepisu ma na celu zainicjowanie działań służących zawarciu aneksu do istniejącej umowy z Funduszem.
  • Projektowana w § 1 pkt 1 lit. d projektu rozporządzenia zmiana polega na dodaniu do załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia nowego § 5a i ma na celu określenie w przepisach rozporządzenia właściwości dyrektora oddziału wojewódzkiego w zakresie monitorowania wykonywania umów na realizację recept w zakresie wynikającym z ustawy o refundacji (np. wskazanych w art. 45 ustawy o refundacji).
  • Proponowany w § 1 pkt 1 lit. e projektu rozporządzenia przepis – dodawany do załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia § 6a – wprowadza regułę, zgodnie z którą Fundusz nie dokonuje wypłaty refundacji za recepty w postaci papierowej, których numery nie zostały nadane przez dyrektora oddziału wojewódzkiego na zasadach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2020 r. poz. 2424 oraz z 2021 r. poz. 1114). Powyższe ma na celu zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi przez Fundusz, przeznaczonymi na refundację recept.
  • Nowelizacja § 12 załącznika nr 1 do zmienianego rozporządzenia zaproponowana w pkt § 1 pkt 1 lit. j projektu rozporządzenia, ma na celu wyeliminowanie problemów związanych ze skutecznym doręczaniem korespondencji w formie papierowej (przekazywanej dotychczas na adres apteki). Jednocześnie doprecyzowano kwestie formalne związane z przekazywaniem korespondencji w formie elektronicznej.
  • Załącznikiem do projektowanego rozporządzenia wprowadza się są zmiany w treści wzoru umowy na wydawanie refundowanego leku środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, względem określonego z załączniku nr 2 zmienianego rozporządzenia.DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum