Zakupy leków w hurtowniach na nowych zasadach. Rozporządzenie MZ do publikacji

Autor: LJ • Źródło: RCL08 kwietnia 2022 11:15

W maju 2022 roku wejdą zmiany w zakresie tego, kto może zaopatrywać się w leki w hurtowniach farmaceutycznych. Takie prawo zyskują m.in. DPS i izby wytrzeźwień. Do publikacji przekazano rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie.

Zakupy leków w hurtowniach na nowych zasadach. Rozporządzenie MZ do publikacji
Rozszerzono zakres podmiotów mogących kupować leki w hurtowniach Fot. AdobeStock
  • Nowe podmioty będą mogły kupować leki bezpośrednio w hurtowni. To m.in. lecznice weterynaryjne, DPS i izby wtrzeźwień
  • W przypadku DPS wprowadzono pewne wyjątki: dom pomocy społecznej nie kupi w hurtowni leków OTC podlegających serializacji oraz leków zawierających dekstrometorfan, kodeinę lub pseudoefedrynę
  • Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia

Leki z hurtowni dla DPS i izby wytrzeźwień

Do ogłoszenia skierowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

Minister zdrowia wskazuje 17 podmiotów, które mogą nabywać leki z hurtowni. Nowymi na tym wykazie są m.in.:

  • lekarze weterynarii, w tym prowadzący lecznice dla zwierząt
  • podmioty realizujące niektóre zadania wynikające z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • izby wytrzeźwień, albo placówki, którym zlecono wykonywanie tych samych zadań co izby
  • Polskie Laboratorium Antydopingowe
  • jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej
  • domy pomocy społecznej (DPS).

W tym ostatnim przypadku, po uwagach strony społecznej, dokonano pewnych zmian w treści rozporządzenia.

Zgodnie z nimi, w zakresie zakupów leków wyłącznie o kategorii dostępności OTC, DPS nie będzie mógł kupić leków podlegających serializacji.

Jak wyjaśnia resort zdrowia, w przypadku produktów leczniczych o kategorii dostępności OTC, dotyczyłoby to potencjalnie pojedynczych produktów leczniczych z grupy omeprazoli.

"Ze względu na ograniczenia w możliwościach (w tym przede wszystkim finansowych) gotowość podjęcia przez kierownictwo DPS decyzji o tym, że będą tam wykonywane obowiązki wynikające z serializacji, samo w sobie jest mało prawdopodobne, a w zasadzie nieprawdopodobne" - uznało ministerstwo.

Zwłaszcza, że miałoby to mieć miejsce wyłącznie ze względu na wąską grupę leków stosowanych głównie w niektórych schorzeniach gastrycznych.

Leki bez ograniczeń dla podmiotu z apteką

Drugą zmianą jest ograniczenie możliwości sprzedaży do DPS leków, co do których istnieje ograniczenie w maksymalnej liczbie jednorazowo wydawanych z apteki opakowań.

Chodzi o leki zawierające dekstrometorfan, kodeinę lub pseudoefedrynę, które mogą być wykorzystywane w celach niezgodnych z prawem i ich zasadniczym przeznaczeniem.

Kolejną ważną zmianą jest zawężenie możliwości zaopatrywania się w leki w hurtowniach farmaceutycznych przez podmioty lecznicze, ze względu na rodzaj wykonywanej działalności leczniczej oraz fakt spełniania określonych warunków.

Zgodnie z rozporządzeniem, w hurtowniach farmaceutycznych w dowolnym zakresie będą mogły zaopatrywać się w leki wyłącznie podmioty lecznicze wykonujące działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, posiadające przy tym aptekę szpitalną albo dział farmacji szpitalnej.

Jak uzasadnia resort zdrowia, posiadanie apteki szpitalnej albo działu farmacji szpitalnej w takim podmiocie zapewnia dostateczny nadzór nad całością stosowanych produktów leczniczych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum