Zakupy leków po nowemu. Duże zmiany jeszcze w maju

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji01 maja 2022 11:25

Szykują się duże zmiany w zakupach leków. Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 21 maja.

Zakupy leków po nowemu. Duże zmiany jeszcze w maju
Zakupy leków w hurtowniach farmaceutycznych po nowemu. Ministerstwo Zdrowia przekazało projekt do konsultacji Fot. Shutterstock
  • Do konsultacji publicznych przekazano rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych
  • Nowelizacja znacząco rozszerza grupę podmiotów uprawnionych do zakupów leków. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 21 maja 2022
  • Zakłada m.in. że podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne będą mogły nabywać produkty lecznicze w zakresie pełnego asortymentu we wspomnianych hurtowniach
  • Ponadto w projekcie zaproponowano, by w przepisach uwzględniono możliwość nabywania przez podmioty lecznicze, niektórych lekarzy lub lekarzy dentystów, również produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe
  • Poza tym podmioty lecznicze, lekarze, pielęgniarki i felczerzy mają dostać prawo zakupu w hurtowniach farmaceutycznych leków o kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – OTC”

Zakupy leków w hurtowniach farmaceutycznych po nowemu

Pod koniec kwietnia do konsultacji publicznych przekazano rozporządzenie w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych.

-  Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia jest podyktowana przede wszystkim oczekiwaniem strony społecznej, aby podmioty lecznicze, które wykonują działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogły nabywać produkty lecznicze w zakresie pełnego asortymentu – napisano w uzasadnieniu rozporządzenia.

I dalej: „Projektodawca przychylił się do tych postulatów, przy czym nie widząc podstaw dla różnicowania sytuacji prawnej ww. podmiotów od podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zdecydował o zniesieniu obowiązku posiadania apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej przez drugą z ww. kategorii podmiotów, aby mogły one nabywać produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych w pełnym zakresie”.

Dłuższa lista uprawnionych do zakupów leków w hurtowniach

Ponadto na listę uprawnionych wpisano podmioty lecznicze utworzone przez Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Obrony Narodowej, które – jak wskazano - powinny móc nabywać produkty lecznicze w pełnym zakresie.

- Ma to na celu usunięcie pojawiających się wątpliwości, czy te podmioty traktować jako podmioty ww. dwu kategorii. Aby wątpliwości wyeliminować, zdecydowano o ich wyraźnym wyodrębnieniu – argumentuje MZ.

W projekcie zaproponowano również, by uwzględniono możliwości nabywania przez podmioty lecznicze, niektórych lekarzy lub lekarzy dentystów, a także lekarzy weterynarii oraz zakłady lecznicze dla zwierząt również produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe.

- Proponuje się także umożliwić podmiotom wykonującym działalność leczniczą, tj. wszystkim kategoriom podmiotów leczniczych oraz lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym wykonującym zawód w formie praktyki zawodowej, a nadto felczerom zakupywania w hurtowniach farmaceutycznych leków o kategorii dostępności „wydawane z przepisu lekarza – OTC” z wyłączeniem produktów leczniczych o tej kategorii dostępności zawierających w swoim składzie kodeinę, pseudoefedrynę lub dekstrometorfan – napisano.

Ponadto „lekarzom dentystom wykonującym działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, proponuje się przyznać możliwość zakupu w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych w celu wykonania znieczulenia stomatologicznego”.

Nowe przepisy już od 21 maja

- Kolejnym obszarem ingerencji w zmieniane rozporządzenie jest przepis umożliwiający zakup produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych przez podmiot odpowiedzialny. Zamiarem projektodawcy jest rozszerzenie możliwości dokonywania zakupu przez ww. podmiot o produkty lecznicze, które podmiot ten wykorzystywać będzie do innego typu działalności badawczo-rozwojowej niż badania kliniczne. Jest to zatem rozszerzenie przez pryzmat celu zakupu, co w konsekwencji będzie determinowało poszerzenie możliwego do zakupu asortymentu produktów leczniczych – dodano.

Jednocześnie proponuje się, aby podmiot odpowiedzialny składał oświadczenie, że zakupywane produkty (zarówno co do ich rodzaju, jak i ilości), służyć będą do wykonywanej działalności w zakresie badań klinicznych, czy innego rodzaju działalności badawczo-rozwojowej.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano, aby weszło ono w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia zmienianego tj. z dniem 21 maja 2022 roku.

 

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum