Za pobicie lub znieważenie farmaceuty w aptece grzywna lub ograniczenie wolności

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia11 maja 2022 20:29

Większość klubów poselskich będzie głosować za przyjęciem zmian w prawie, które rozszerzają ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianą w kodeksie karnym również na farmaceutów i techników farmaceutycznych.

Za pobicie lub znieważenie farmaceuty w aptece grzywna lub ograniczenie wolności
Farmaceuta i technik farmaceutyczny w czasie pracy pod ochroną Fot. LJ
  • W Sejmie przyjęto sprawozdanie Komisji Zdrowia o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie farmaceuty
  • Zmiana rozszerza ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianą w kodeksie karnym również na farmaceutów i techników farmaceutycznych
  • Ochrona jest przewidziana w związku z udzielaniem przez nich usług farmaceutycznych, opieki farmaceutycznej lub wykonywaniem czynności zawodowych

Większość posłów jest za ochroną dla farmaceutów i techników

11 maja 2022 roku, podczas 54. posiedzenia Sejmu, prawie wszystkie kluby, z wyjątkiem Konfederacji, zapowiedziały poparcie poselskiego projektu nowelizującego ustawę o zawodzie farmaceuty.

Zmiana rozszerza ochronę prawną należną funkcjonariuszowi publicznemu przewidzianą w kodeksie karnym również na farmaceutów i techników farmaceutycznych, świadczącym usługi farmaceutyczne, opiekę farmaceutyczną lub wykonującym tzw. „czynności zawodowe” farmaceuty.

W efekcie wprowadzonych zmian, w ustawie Prawo farmaceutyczne, po art. 91 dodaje się art. 91a w brzmieniu:

"Art. 91a. Technik farmaceutyczny podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 91, lub innych czynności związanych z produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, wymagających bezpośredniego kontaktu z pacjentem, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny".

Zaś w ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, po art. 35 dodaje się art. 35a w brzmieniu:

"Art. 35a. Farmaceuta podczas i w związku z wykonywaniem w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447)".

Niemal jednomyślne stanowisko posłów w sprawie nadania farmaceutom i technikom ochrony prawnej jest efektem działań m.in. szefa dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, Marcina Repelewicza, który po incydencie w jednej z aptek na terenie Izby, bardzo aktywnie zabiegał o te zmiany. Farmaceuta w aptece w Zgorzelcu został pobity za zwrócenie uwagi na konieczność założenia maseczki przez "pacjenta", a lokal placówki został zdemolowany.

Projekt zmiany ustawy złożył w Sejmie poseł Krzysztof Śmiszek. Podobną ochroną są już objęci przedstawiciele innych zawodów medycznych: lekarze, pielęgniarki czy ratownicy medyczni. Jest ona przewidziana w związku z udzielaniem przez nich świadczeń zdrowotnych.

Co daje farmaceutom i technikom zmiana prawa?

Wprowadzenie zmian w przepisach nie spowoduje, że farmaceuci i technicy staną się funkcjonariuszami publicznymi w znaczeniu ustawowym, ale że będą mogli korzystać z ochrony tak jak funkcjonariusz publiczny. 

Zatem w przypadkach aktów agresji skierowanych przeciwko farmaceutom i technikom będą miały bezpośrednie zastosowanie przepisy Kodeksu karnego, a działania wymierzone przeciwko nim będą ścigane z oskarżenia publicznego.

Jakie działania będą penalizowane?

  • naruszenie nietykalności osobistej funkcjonariusza publicznego (art. 222 KK)
  • czynna napaść na funkcjonariusza publicznego wspólnie z innymi osobami lub z użyciem broni palnej albo innego niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego (art. 223 KK)
  • stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224 KK)
  • znieważenie funkcjonariusza publicznego (226 kk)

Co za to grozi?

Grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do roku do 3 lat, w zależności od rodzaju przestępstwa.

Co ważne, ta ochrona przysługuje podczas wykonywania czynności zawodowych. W przypadku technika farmaceutycznego jest to zakres czynności wymieniony w art. 91 Prawa farmaceutycznego. Zaś w przypadku farmaceutów podczas świadczenia opieki farmaceutycznej oraz usług farmaceutycznych.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum