Za 5 lat apteki w rękach tylko farmaceutów? Mocny głos aptekarzy

Autor: oprac. LJ • Źródło: POIA27 lipca 2022 18:26

Należy doprowadzić do zmiany przepisów ustawy Prawo Farmaceutyczne, wprowadzając pięcioletni okres przejściowy, w którym właścicielska kontrola nad aptekami zostanie przeniesiona na farmaceutów - proponuje POIA.

Za 5 lat apteki w rękach tylko farmaceutów? Mocny głos aptekarzy
Apteki miałyby należeć tylko do farmaceutów? Fot. LJ
  • POIA: ponieważ system wysyłania raportów do ZSMOPL działa nieefektywnie, w związku z tym obowiązek ten należy zlikwidować
  • Izba postuluje też wprowadzić pięcioletni okres przejściowy, w którym właścicielska kontrola nad aptekami zostanie przeniesiona na farmaceutów
  • Chce też podwyższenia poziomu marż aptecznych na leki objęte decyzją refundacyjną

Kontrola właścicielska dla farmaceutów

Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska przyjęła stanowisko, w którym krytycznie ocenia pewne zjawiska na rynku aptek. Postuluje kilka zmian.

Zauważa, że "przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia nie znajdują w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi braków leków, nie rozumiejąc funkcjonowania jednego z kluczowych sektorów gospodarki dotyczących bezpieczeństwa obywateli, a za utrudniony dostęp do brakujących produktów leczniczych obwiniają farmaceutów.

Poza tym farmaceuci zrzeszeni w podkarpackiej Izbie oceniają, że ustawa Apteka dla Aptekarza działa nieefektywnie w zapobieganiu dalszej monopolizacji rynku aptek. Przypominają też zamieszanie powstałe wokół interpretacji przepisów, zgodnie z którą limit 4 aptek przypadających na farmaceutę miał dotyczyć województwa, a nie kraju.

"Doniesienia dotyczące posiadania czterech aptek są nie tylko niezgodne z prawem, ale wypaczają sens wprowadzenia powyższej ustawy, uniemożliwiają zrównoważony rozwój aptekarstwa, prowadzą do osłabienia odporności państwa w zakresie ochrony zdrowia oraz są zagrożeniem dla bezpieczeństwa lekowego pacjentów w Polsce" - wskazują.

Dlatego Podkarpacka Okręgowa Rada Aptekarska proponuje kilka zmian.

Po pierwsze, w trybie natychmiastowym należy doprowadzić do zmiany przepisów Ustawy Prawo Farmaceutyczne, wprowadzając pięcioletni okres przejściowy, w którym właścicielska kontrola nad aptekami zostanie przeniesiona na farmaceutów.

Po drugie, ponieważ system wysyłania raportów do ZSMOPL działa nieefektywnie, w związku z tym obowiązek ten należy zlikwidować. Alternatywnie, należy go zautomatyzować oraz doprowadzić do skutecznego działania tak, aby poprzez uzyskane zdolności analityczne możliwa była identyfikacja, prognozowanie i zapobieganie zagrożeniom w zakresie dostępności do leków w Polsce.

Dodatkowo, przekazywanie danych do ZSMOPL powinno być wycenione i finansowane przez odbiorców tych danych. Przedsiębiorcy prowadzący apteki powinni otrzymywać środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i zasilania danymi systemu ZSMOPL.

Po trzecie, należy wprowadzić efektywne mechanizmy kontroli obecności farmaceutów w aptekach w godzinach ich otwarcia oraz przenieść odpowiedzialność prawną w przypadku braku obecności farmaceutów z kierowników aptek na właścicieli.

Podnieść marże apteczne

Po czwarte, w trybie natychmiastowym należy zwiększyć odporność systemu w zakresie dostępności do produktów leczniczych, w tym również poprzez zwiększenie stabilności finansowej aptek.

Konieczne do natychmiastowego wprowadzenia zmiany obejmują:

  • podwyższenie poziomu marż aptecznych na leki objęte decyzją refundacyjną oraz wprowadzenie normalnych, rynkowych zasad jej naliczania (od rzeczywistej ceny leku, a nie od limitu finansowania),
  • wzięcie odpowiedzialności przez państwo polskie za zapewnienie dostępności do produktów leczniczych w porze nocnej i w święta poprzez wprowadzenie systemowego finansowania dyżurów aptek w krytycznych dla funkcjonowania lokalnej społeczności miejscach,
  • usprawnienie systemu refundacyjnego poprzez jego automatyzację, połączone z zaprzestaniem stosowania urzędowej praktyki kredytowania państwa przez prywatnych przedsiębiorców. Konieczne jest maksymalne skrócenie terminów wypłaty refundacji i wypłacanie jej na bieżąco, analogicznie jak funkcjonuje to w systemie rozliczeń płatności bezgotówkowych,
  • skierowanie potencjału farmaceutów na pacjenta, a nie na błędy w recepcie poprzez automatyzację walidacji recept. Wystawiona e-recepta, która została przyjęta przez system P1 powinna być uznawana za receptę wystawioną poprawnie.
  • wprowadzenie systemu opłat za wykonywanie usługi sprawdzenia i kontroli autentyczności leków w systemie KOWAL np. opłaty 1 zł za każde zeskanowane opakowanie.
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum