LJX/ rynekaptek.pl | 10-06-2019 13:50

Wyniki badania terapii w niedrobnokomórkowym raku płuca (NDRP)

Najnowsze dane na temat 3-letnich przeżyć (OS) z badania klinicznego fazy III PACIFIC u chorych w III stadium zaawansowania nieoperacyjnego, niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) leczonych lekiem Imfinzi (durwalumab) pokazują, że po trzech latach przy życiu pozostaje 57% pacjentów, w porównaniu z 43,5% przyjmujących placebo.

FOT. Fotolia (zdjęcie ilustracyjne)

Badanie PACIFIC jest pierwszym badaniem z zastosowaniem immunoterapii, w którym wykazano 3-letni czas przeżycia całkowitego chorych z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym NDRP - informuje firma AstraZeneca.

Terapia dotyczy chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), stanowiących ok 85% przypadków wszystkich raków płuca.

We wrześniu 2018 r. zarejestrowano w Unii Europejskiej lek durwalumab (IMFINZI), wskazany do stosowania jako terapia konsolidująca po jednoczasowej radiochemioterapii. Jest to pierwsza immunoterapia w leczeniu miejscowo zaawansowanego nieoperacyjnego NDRP w stadium III, z intencją całkowitego wyleczenia.

W badaniu rejestracyjnym wykazano, że lek o 11 miesięcy wydłuża czas wolny od progresji oraz zmniejsza ryzyko śmierci o 32%. Na ASCO 2019 ogłoszono najświeższe dane dot. 3-letnich przeżyć (OS): 57% pacjentów pozostaje przy życiu po trzech latach w porównaniu z 43,5% w grupie kontrolnej.