×
Subskrybuj newsletter
rynekzdrowia.pl
Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.
Podaj poprawny adres e-mail
  • Musisz zaznaczyć to pole

Wyniki badania nad rybocyklibem: znacząca korzyść u pacjentek z wczesnym rakiem piersi

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia/Mat. prasowe08 kwietnia 2023 15:00

Najnowsze wyniki badania fazy III NATALEE nad rybocyklibem wykazały klinicznie znaczącą korzyść u pacjentek z wczesnym rakiem piersi. NATALEE jest pierwszym badaniem klinicznym fazy III inhibitora CDK4/6 wykazującym stałą korzyść w szerokiej populacji pacjentów z wczesnym rakiem piersi.

Wyniki badania nad rybocyklibem: znacząca korzyść u pacjentek z wczesnym rakiem piersi
Rybocyklib wykazał klinicznie znaczącą korzyść u pacjentek z wczesnym rakiem piersi. Fot. Shutterstock
  • Najnowsze wyniki badania NATALEE wykazały istotnie mniejsze ryzyko nawrotu choroby w wyniku zastosowania rybocyklibu w skojarzeniu z terapią hormonalną (ET) w porównaniu ze standardową monoterapią hormonalną w leczeniu adjuwantowym
  • NATALEE jest pierwszym badaniem klinicznym fazy III inhibitora CDK4/6 wykazującym stałą korzyść w szerokiej populacji pacjentów z wczesnym rakiem piersi (ang. early breast cancer, EBC) HR+/HER2- w stadium II i III, zagrożonych nawrotem, w tym u pacjentów bez zajęcia węzłów chłonnych
  • Około 30-60 proc. pacjentek z wczesnym rakiem piersi (EBC) HR+/HER2- w stadium II i III leczonych jedynie hormonoterapią pozostaje w grupie ryzyka nawrotu raka piersi

Rybocyklib w skojarzeniu z terapia hormonalną

Firma Novartis ogłosiła wyniki analizy pośredniej  NATALEE, badania fazy III oceniającego  rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną w szerokiej populacji pacjentów z wczesnym rakiem piersi  z obecnością receptorów hormonalnych/bez obecności receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (HR+/HER2-), u których występuje ryzyko nawrotu choroby.

Niezależny Komitet ds. Monitorowania Danych zalecił wcześniejsze zakończenie badania, ponieważ główny punkt końcowy przeżycia wolnego od choroby inwazyjnej (ang. invasive disease-free survival, iDFS) został osiągnięty.

Rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną w porównaniu ze standardową monoterapią hormonalną w leczeniu adjuwantowym znacząco zmniejszył ryzyko nawrotu choroby, wykazując tym samym spójną korzyść u pacjentów z wczesnym rakiem piersi (EBC) w stadium II i III, bez względu na status zajęcia węzłów chłonnych. 

– U większości pacjentek choroba jest diagnozowana na wczesnym etapie, a celem wprowadzanej terapii jest wyleczenie raka piersi. Ryzyko nawrotu choroby osiąga szczyt w ciągu pierwszych trzech lat od rozpoznania nowotworu, ale nigdy nie znika całkowicie – powiedział dr Dennis J. Slamon, dyrektor ds. badań klinicznych/translacyjnych, Uniwersytetu Kalifornijskiego, Los Angeles Jonsson Comprehensive Cancer Center oraz przewodniczący i dyrektor wykonawczy Translational Research In Oncology (TRIO) i główny badacz w badaniu NATALEE.

– Istnieje pilna potrzeba znalezienia nowych, dobrze tolerowanych terapii, które pozwolą uniknąć nawrotu choroby, jednocześnie nie wpływając negatywnie na jakość życia pacjentów. Badanie NATALEE, w ramach którego przez trzy lata podawano rybocyklib w skojarzeniu z terapią hormonalną, zostało opracowane z myślą o pacjentach i ich niezaspokojonych potrzebach. Optymizmem napawa fakt, że w tym badaniu osiągnięto główny punkt końcowy - dodał.

Dalsza obserwacja pacjentów

Zgodnie z protokołem badania NATALEE, prowadzona będzie dalsza obserwacja pacjentów w celu oceny długoterminowych wyników, w tym przeżycia całkowitego.

– Pozytywne wyniki NATALEE stanowią kamień milowy w naszych ambitnych planach objęcia korzyściami ze stosowania rybocyklibu - w oparciu o sprawdzoną skuteczność tej terapii w leczeniu raka piersi z przerzutami HR+/HER2-   także pacjentki z wcześniejszymi stadiami raka piersi –  powiedział dr Shreeram Aradhye, prezes Globalnego Rozwoju Leków i dyrektor medyczny w Novartis.

– Te wyniki mogą zmienić paradygmat u pacjentów zagrożonych nawrotem choroby, w tym osób bez zajęcia węzłów chłonnych, u których dobrze tolerowane opcje terapeutyczne zapobiegania nawrotom są ograniczone - stwierdził.

Rybocyklib w leczeniu raka piersi z przerzutami wykazuje niezmiennie korzyści w zakresie przeżycia całkowitego przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie jakości życia we wszystkich trzech badaniach fazy III2-13. Aktualizacje Wytycznych Praktyki Klinicznej w Onkologii NCCN (NCCN Guidelines®) w zakresie raka piersi, wydane w styczniu 2023 roku, rekomendują rybocyklib jako jedyny inhibitor CDK4/6 z najwyższym poziomem referencyjności (kategoria 1) preferowany w pierwszej linii leczenia chorych z przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2- w przypadku stosowania w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy (ang. aromatase inhibitor, AI).

Badanie NATALEE: co to takiego?

NATALEE to globalne, wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte badanie kliniczne fazy III mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa rybocyklibu w skojarzeniu z terapią hormonalną jako terapii adjuwantowej w porównaniu z monoterapią hormonalną u pacjentek z wczesnym rakiem piersi (EBC) HR+/HER2-. Badanie prowadzone jest we współpracy z Translational Research In Oncology (TRIO).

Głównym punktem końcowym badania NATALEE jest iDFS zdefiniowany według kryteriów standardowych definicji dla punktów końcowych skuteczności (ang. STEEP, Standardized Definitions for Efficacy End Points). Drugorzędowe punkty końcowe obejmują między innymi bezpieczeństwo, jakość życia i przeżycie całkowite. iDFS jest złożonym punktem końcowym w badaniach nad leczeniem adjuwantowym we wczesnym raku piersi (EBC), obejmującym nawrót lokoregionalny, inwazyjny nawrót raka piersi po tej samej i drugiej stronie, nawrót odległy oraz rodzaje nowych zdarzeń nowotworowych lub zgon z dowolnej przyczyny.

Do badania włączono na zasadzie randomizacji około 5100 dorosłych pacjentów z wczesnym rakiem piersi (EBC) HR+/HER2- z 20 krajów, w tym z guzem w stadium IIA (wybrane pacjentki), IIB lub III, bez względu na status zajęcia węzłów chłonnych. W badaniu NATALEE zastosowano niższą dawkę początkową (400 mg) rybocyklibu niż dawka zatwierdzona w leczeniu przerzutowego raka piersi (600 mg), czego celem było zminimalizowanie negatywnego wpływu na jakość życia z zachowaniem skuteczności klinicznej.

Wczesny rak piersi

U ponad 90% pacjentów z rozpoznaniem raka piersi jest to wczesne stadium1. Około 30-60% osób z wczesnym rakiem piersi (EBC) HR+/HER2- w stadium II i III leczonych jedynie hormonoterapią pozostaje w grupie ryzyka nawrotu raka piersi. Ryzyko nawrotu osiąga szczyt w ciągu pierwszych trzech lat od pierwszej diagnozy i utrzymuje się przez dziesięciolecia2. Dla wielu z tych pacjentów obecnie nie ma ukierunkowanych opcji terapeutycznych poza standardową chemioterapią i hormonoterapią.

Rybocyklib jest inhibitorem CDK4/6 z udowodnioną w trzech badaniach fazy III korzyścią   w zakresie przeżycia całkowitego przy jednoczesnym zachowaniu lub poprawie jakości życia. Aktualizacje wytycznych NCCN Guidelines® w zakresie raka piersi, wydane w styczniu 2023 roku, rekomendują rybocyklib jako jedyny inhibitor CDK4/6 z najwyższym poziomem referencyjności ( kategoria1) preferowany w 1 linii leczenia u chorych z przerzutowym rakiem piersi (MBC) HR+/HER2- w przypadku stosowania w skojarzeniu z AI.

Ponadto rybocyklib uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich inhibitorów CDK4/6 w skali ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale, uzyskując ocenę 5 na 5 w przypadku pierwszej linii leczenia u pacjentek przed menopauzą z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-17. Dodatkowo, rybocyklib
w skojarzeniu z letrozolem lub fulwestrantem uzyskał ocenę 4 na 5 w pierwszej linii leczenia u pacjentek postmenopauzalnych z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2.

Rybocyklib stosowany w 99 krajach

Rybocyklib został zatwierdzony w 99 krajach, w tym przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA), do stosowania w leczeniu u kobiet z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2-ujemnym w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako początkowa terapia hormonalna lub po stwierdzeniu progresji choroby. U kobiet w wieku przed- lub okołomenopauzalnym, terapię hormonalną należy stosować w skojarzeniu  z agonistą hormonu uwalniającego hormon luteinizujący.

Rybocyklib w połączeniu z fulwestrantem jest zatwierdzony w USA do stosowania u dorosłych pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2- w skojarzeniu z Inhibitorem Aromartazy (IA) lub z fulwestrantem jako wstępna terapia hormonalna lub po progresji choroby podczas hormonoterapii u kobiet w wieku pomenopauzalnym lub u mężczyzn.

Firma Novartis kontynuuje badania nad  rybocyklibem w leczeniu raka piersi. Współpracuje z firmą SOLTI prowadzącą badanie HARMONIA, w celu sprawdzenia, czy rybocyklib zmienia biologię guza, umożliwiając lepszą odpowiedź na terapię hormonalną w porównaniu z palbocyklibem u pacjentów z przerzutowym HR+/HER2-, z podtypem z nadekspresją HER2 (ang. HER2- enriched, HER2E), jak również ze Szpitalem Uniwersyteckim Akershus w Norwegii nad badaniem NEOLETRIB, mającym na celu sprawdzenie wpływu rybocyklibu we wczesnym raku piersi HR+/HER2 oraz w celu odkrycia potencjalnie unikalnego mechanizmu działania. 

Novartis planuje również oprzeć się na wnioskach z badania NATALEE podczas ADJUVANT WIDER, otwartego badania fazy IIIb oceniającego rybocyklib w skojarzeniu z hormonoterapią w populacji pacjentów z wczesnym rakiem piersi (EBC) HR+/HER2- w stadium II i III, która lepiej odzwierciedla populację rzeczywistą.

Pełna informacja o leku rybocyklib zawarta jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Referencje

1.      Pan, H, Gray, R, Braybrooke, J, et al. 20-year risks of breast-cancer recurrence after stopping endocrine therapy at 5 years. N Engl J Med. Nov 2017;377(19):1836-1846. 10.1056/NEJMoa1701830

2.      Yardley DA, Yap YS, et al. Pooled exploratory analysis of survival in patients (pts) with HR+/HER2- advanced breast cancer (ABC) and visceral metastases (mets) treated with ribociclib (RIB) + endocrine therapy (ET) in the MONALEESA (ML) trials. Poster presented at the European Society of Medical Oncology Congress. September 9-13, 2022. Paris, France.

3.     Neven P, Fasching PA, et al. Updated overall survival (OS) results from the first-line (1L) population in the Phase III MONALEESA-3 trial of postmenopausal patients with HR+/HER2- advanced breast cancer (ABC) treated with ribociclib (RIB) + fulvestrant (FUL). Mini oral presented at the European Society for Medical Oncology Breast Cancer Congress. May 4, 2022. Patis, France.

4.     Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Letrozole in Advanced Breast Cancer. New England Journal of Medicine. 2022;386(10):942-950. doi:10.1056/NEJMoa2114663  

5.     Hortobagyi, et al. Overall survival (OS) results from the phase III MONALEESA (ML)-2 trial of postmenopausal patients with hormone receptor positive/human epidermal growth factor receptor 2 negative (HR+/HER2−) advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy (ET) ± ribociclib. Proffered paper presented at the European Society of Medical Oncology Congress, September 16-21, 2021. Lugano, Switzerland. 

6.      Im S-A, Lu Y-S, Bardia A, et al. Overall survival with ribociclib plus endocrine therapy in breast cancer. New England Journal of Medicine. 2019;381(4):307-316. doi:10.1056/nejmoa1903765

7.      Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Overall Survival with Ribociclib plus Fulvestrant in Advanced Breast Cancer. New England Journal of Medicine. 2020;382(6):514-524. doi:10.1056/NEJMoa1911149

8.      Slamon, DJ, Neven P, Chia S, et al. Overall survival (OS) results of the Phase III MONALEESA-3 trial of postmenopausal patients (pts) with hormone receptor–positive (HR+), human epidermal growth factor 2–negative (HER2−) advanced breast cancer (ABC) treated with fulvestrant (FUL) ± ribociclib (RIB). Presented at the European Society of Medical Oncology Congress, September 29, 2019, Barcelona, Spain.

9.     Slamon D, Neven P, Chia S, et al. Updated overall survival (OS) results from the Phase III MONALEESA-3 trial of postmenopausal patients (pts) with HR+/HER2− advanced breast cancer (ABC) treated with fulvestrant (FUL) ± ribociclib (RIB. Presented at the American Society of Clinical Oncology Annual Meeting, June 5, 2021. Chicago, USA.  

10.   Tripathy D, Im S-A, Colleoni M, et al. Updated overall survival (OS) results from the phase III MONALEESA-7 trial of pre- or perimenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer (ABC) treated with endocrine therapy (ET) ± ribociclib. Presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 9, 2020. Texas, USA.

11.   Yardley, D, Nusch A, Yap YS, et al. Overall survival (OS) in patients (pts) with advanced breast cancer (ABC) with visceral metastases (mets), including those with liver mets, treated with ribociclib (RIB) plus endocrine therapy (ET) in the MONALEESA (ML) -3 and -7 trials. Presented at the American Society of Clinical Oncology (ASCO) Annual Meeting. June 2020. Chicago, USA.

12.   O’Shaughnessy J, Stemmer SM, Burris HA, et al. Overall survival subgroup analysis by metastatic site from the Phase III MONALEESA-2 study of first-line ribociclib + letrozole in postmenopausal patients with HR+/HER2− advanced breast cancer. Presented at the San Antonio Breast Cancer Symposium, December 7-10, 2021. Texas, USA.

13.    Charakterystyka Produktu leczniczego rybocyklib

14.   NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) - Breast Cancer. NCCN Guidelines. https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/breast.pdf. Published March 2023. Accessed March 7, 2023.

15.    Iqbal J, Ginsburg O, Rochon PA, Sun P, Narod SA. Differences in breast cancer stage at diagnosis and cancer-specific survival by race and ethnicity in the United States [published correction appears in JAMA. 2015 Jun 9;313(22):2287]. JAMA. 2015;313(2):165-173. doi:10.1001/jama.2014.17322 

16.   American Cancer Society. Treatment of breast cancer stages I-III. Revised April 12, 2022. Accessed on September 15, 2022.https://www.cancer.org/cancer/breast-cancer/treatment/treatment-of-breast-cancer-by-stage/treatment-of-breast-cancer-stages-i-iii.html

17.   European Society for Medical Oncology – Magnitude of Clinical Benefit Scale Scorecard. https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-158-1. Published April 20, 2020. Updated August 21, 2020. Accessed September 9, 2020.

18.   European Society for Medical Oncology – Magnitude of Clinical Benefit Scale Scorecard. https://www.esmo.org/guidelines/esmo-mcbs/esmo-mcbs-scorecards/scorecard-9-1. Published March 29, 2022. Accessed April 1, 2022.

19.   Ribociclib vs. palbociclib in patients with advanced breast cancer within the HER2-enriched intrinsic subtype (HARMONIA). Identifier NCT05207709. Revised April 4, 2022. Accessed on February 6, 2022.  https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05207709

20.   Novartis and Vestre Viken Hospital Trust (2022, April 1 – 2024, December 1). Neoadjuvant Treatment of Locally-advanced Breast Cancer Patients With Ribociclib and Letrozole (NEOLETRIB). Identifier NCT05163106. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT05163106

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze