Wygasa okres ważności rozporządzenia o zleceniach na wyroby medyczne. Jest nowe

Autor: oprac. LJ • Źródło: RCL31 grudnia 2021 09:31

Do publikacji skierowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2021r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Minister zdrowia wydał rozporządzenie, które powiela rozwiązania obecnie obowiązującego rozporządzenia, proponując, by zawarte w rozporządzeniu przepisy weszły w życie z dniem 1 styczna 2022 roku (fot. LJ)
 • Do publikacji skierowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego
 • Określa ono szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu, wzór zlecenia na zaopatrzenie w postaci papierowej oraz wzór zlecenia naprawy w postaci papierowej
 • Ponieważ obecne rozporządzenie traci moc 31 grudnia 2021, niezbędne było wydanie nowego rozporządzenia
 • Powiela ono rozwiązania obecnie jeszcze obowiązującego rozporządzenia (do 31 grudnia 2021r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 grudnia 2021r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego określa szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu, wzór zlecenia na zaopatrzenie w postaci papierowej oraz wzór zlecenia naprawy w postaci papierowej, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego wystawiania zleceń oraz prawidłowej ich realizacji.

Rozporządzenie powiela obecne rozwiązania. Zmienia się data

Konieczność wydania rozporządzenia wynika z postanowień ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych, która dokonała zmiany w delegacji do wydania omawianego rozporządzenia.

Zmiana ta obejmowała doszczegółowienie określenia wzoru zlecenia na zaopatrzenie oraz wzoru zlecenia w postaci papierowej.

Zgodnie z art. 30 tej ustawy, dotychczas obowiązujące rozporządzenie z dnia 2 sierpnia 2019  r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego, zachowuje moc do dnia wydania nowego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

W związku z tym, minister zdrowia wydał rozporządzenie, które powiela rozwiązania obecnie obowiązującego rozporządzenia, proponując, by zawarte w rozporządzeniu przepisy weszły w życie z dniem 1 styczna 2022 roku.

Wzory zleceń

W rozporządzeniu określono szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne, zawierający m.in.

 • szczegółowe dane świadczeniobiorcy,
 • szczegółowe informacje dotyczące wyrobu medycznego,
 • informacje o świadczeniodawcy realizującym zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne 
 • szczegółowe informacje dotyczące potwierdzenia odbioru wyrobu medycznego.

Z kolei w par. 3 rozporządzenia określono szczegółowy zakres informacji zawartych w zleceniu naprawy wyrobu medycznego, obejmujący m.in.:

 • szczegółowe informacje dotyczące wyrobu medycznego będącego przedmiotem naprawy,
 • informacje umożliwiające weryfikację zlecenia naprawy wyrobu medycznego,
 • dane świadczeniodawcy realizującego zlecenie naprawy wyrobu medycznego.

Rozporządzenie zawiera też dwa załączniki.

Załącznik nr 1 do rozporządzenia określa wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w postaci papierowej. Załącznik nr 2 - wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego w postaci papierowej.

Zgodnie z rozporządzeniem, zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy wyrobu medycznego wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują swoją ważność.

Wyroby medyczne. Sejmowa Komisja Zdrowia powołała podkomisję nadzwyczajną do prac nad ustawą

 

DO POBRANIA

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum