Współpraca GIF i Rzecznika MSP dla ochrony praw małych i średnich firm na rynku aptecznym

Autor: LJ • Źródło: GIF/ Rynek Zdrowia10 sierpnia 2021 14:00

Główny Inspektor Farmaceutyczny podpisał porozumienie o współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Współpraca GIF i Rzecznika MSP dla ochrony praw małych i średnich firm na rynku aptecznym
Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika MŚP oraz Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny, podpisali dokument o współpracy (fot. GIF)
  • Celem porozumienia GIF i Rzecznika MSP jest wymiana doświadczeń w zakresie wyzwań związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego
  • Zadeklarowana została współpraca na poziomie medialnej komunikacji zewnętrznej
  • Obie strony liczą też na wspólny udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach

W imieniu obu instytucji 9 sierpnia dokument podpisali: Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika MŚP oraz Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny.

Koordynatorem ze strony Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców został Kamil Rybikowski, radca Rzecznika MŚP. Natomiast ze strony Głównego Inspektora Sanitarnego koordynować współpracę będzie Joanna Żebrowska.

Obie strony liczą na to, że zainicjowanie współpracy wpłynie pozytywnie na ochronę praw małych i średnich firm na rynku aptecznym.

Będzie współpraca na poziomie komunikacji medialnej

Celem porozumienia jest wymiana doświadczeń w zakresie wyzwań związanych z funkcjonowaniem rynku farmaceutycznego oraz podejmowanych przez obie strony działań, mająca na celu bardziej efektywną realizację zadań postawionych przed nimi.

Inicjatywa ta zakłada również promowanie społecznej odpowiedzialności prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad uczciwej konkurencji, a także dążenie do podniesienia świadomości przedsiębiorców działających w sektorze farmaceutycznym w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Obie strony zadeklarowały daleko idącą współpracę polegającą na wspólnym udziale w szkoleniach, konferencjach, seminariach oraz innych wydarzeniach dotyczących zasad funkcjonowania rynku farmaceutycznego oraz małych i średnich przedsiębiorców.

W celu zwiększenia efektywności przekazu informacji, w ramach porozumienia, zadeklarowana została współpraca na poziomie medialnej komunikacji zewnętrznej.

Interwencje Rzecznika MSP

Rzecznik MSP wielokrotnie interweniował w sprawach dotyczących prawa farmaceutycznego i zasad prowadzenia aptek.

Jednym z takich obszarów były m.in. przepisy, które po 1 sierpnia 2019 roku zakazywały łączenia działalności leczniczej z obrotem lekami.

Podmioty takie miały obowiązek poinformowania Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o rezygnacji z prowadzenia apteki albo wystąpienia z wnioskiem o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – pod rygorem wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.

RMiSP sygnalizował m.in., że dochodzi do wygaszania przez WIF zezwoleń na prowadzenie aptek tych przedsiębiorców, którzy zbyli część przedsiębiorstwa polegającą np. na prowadzeniu apteki, a WIF nie zdążył jeszcze wydać decyzji o przeniesieniu zezwolenia na nabywcę.

Rzecznik zabierał też głos m.in. podczas procedowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, zwracając uwagę na konieczność uwzględniania w ustawodawstwie zasad z zakresu prawa gospodarczego.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum