Witaminy A, D i jod. Substancje, które trzeba, a których nie wolno dodawać do żywności

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia07 grudnia 2022 18:30

Producenci żywności i suplementów, w których składzie są inne niż mówi o tym rozporządzenie substancje, będą musieli wycofać je z obrotu w ciągu 30 dni od wejścia przepisów w życie.

Witaminy A, D i jod. Substancje, które trzeba, a których nie wolno dodawać do żywności
Oprócz A, D i jodu nowe rozporządzenie listuje substancje zakazane w produkcji żywności. Fot. Shutterstock
  • Projektowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności wynika z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
  • Określa środki spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy lub składniki mineralne oraz ich maksymalne poziomy. Określa też substancje niedozwolone w żywności i suplementach diety
  • Kwestie dotyczące wzbogacania żywności w Unii Europejskiej regulują przepisy rozporządzenia (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji.
  • Rozporządzenie to umożliwia utrzymanie krajowych przepisów dotyczących obligatoryjnego wzbogacania niektórych grup środków spożywczych
  • Jak przypomina projektodawca w uzasadnieniu, przepisy wprowadzające obligatoryjne wzbogacanie niektórych grup środków spożywczych obowiązują od 1996 r.

Wzbogacana sól i tłuszcze - jakie poziomy?

Jak stwierdza projektodawca w uzasadnieniu, celem projektowanego rozporządzenia jest utrzymanie działań zapewniających zapobieganie i wyrównywanie niedoboru w polskiej populacji jednego lub więcej składników odżywczych.

- W związku z tym projekt rozporządzenia określa środki spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy lub składniki mineralne oraz ich maksymalne poziomy - czytamy w dokumencie wydanym przez Ministra Zdrowia.

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem będzie to sól kuchenna, która ma być obligatoryjnie wzbogacana w jodek potasu lub jodan potasu oraz tłuszcze, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, które mają być obligatoryjnie wzbogacane w witaminę A i D.

Obligatoryjne wzbogacanie nie będzie dotyczyło tłuszczów mlecznych (masło, masło o zawartości trzech czwartych tłuszczu, masło półtłuste, tłuszcz mleczny do smarowania) określonych w lit. A dodatku II do załącznika VII tego rozporządzenia.

Wyłączone z obowiązku wzbogacania produkty są pozyskiwane wyłącznie z mleka lub niektórych produktów mlecznych. Zasadniczym elementem ich wartości jest tłuszcz.

Do produktów tych dodawane mogą być także inne substancje niezbędne do ich produkcji, jednak pod warunkiem, że nie są używane w celu zastąpienia, w całości ani w części, jakichkolwiek składników mleka, w tym również tłuszczu mlecznego.

Witamina A należąca do grupy witamin tłuszczorozpuszczalnych może być dodawana przez producentów do produktu w połączeniu z tłuszczami pochodzenia roślinnego. W takim przypadku otrzymany produkt nie może być nazwany „tłuszczem mlecznym”, a tym samym nie może być zaliczony do kategorii tłuszczów określonych w lit. A dodatku II do załącznika VII do rozporządzenia nr 1308/2013.

Jodowanie soli - w Polsce nie od dziś

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Fundacja Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) uznała niedobór jodu za jeden z ważniejszych czynników niewłaściwego żywienia, który ma decydujący wpływ na zdrowotność populacji, a zwłaszcza dzieci we wszystkich fazach ich rozwoju.

Rzeczpospolita Polska jest krajem, w którym zasoby jodu w środowisku naturalnym, dostępnego dla ludzi głównie przez żywność i wodę są ograniczone.

- Na całym obszarze kraju występuje umiarkowany niedobór jodu wśród ogółu mieszkańców, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z oceną Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu (ICCIDD) – przed podjęciem działań prewencyjnych (obligatoryjność jodowania soli kuchennej) – Rzeczpospolita Polska była krajem o umiarkowanej, a w obszarze nadmorskim lekkiej endemii wola - czytamy w uzasadnieiu projektu.

Obowiązkowe jodowanie soli kuchennej prowadzone jest od 1996 r. i doprowadziło do zwiększonego spożycia jodu na poziomie populacyjnym oraz związanego z tym spadku zachorowań w wyniku niedoboru jodu, co zostało wysoko ocenione przez Międzynarodową Komisję ds. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu oraz inne instytucje międzynarodowe.

Inne witaminy i składniki mineralne

Ponadto projektowane rozporządzenie określa wykaz substancji, innych niż witaminy i składniki mineralne, zakazanych w produkcji środków spożywczych z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Rozporządzenie PE w art. 8 określa procedurę wprowadzenia zakazu dodawania do żywności, bądź stosowania w produkcji żywności, substancji innych niż witaminy lub składniki mineralne albo składnika zawierającego substancję inną niż witaminy lub składniki mineralne, które są dodawane do żywności lub stosowane w jej produkcji w sposób prowadzący do spożycia ilości znacznie przekraczających rozsądne przewidywane spożycie w normalnych warunkach konsumpcji przy zrównoważonej i zróżnicowanej diecie lub stanowiący inne potencjalne zagrożenie dla konsumentów.

Substancje takie są objęte zakazem dodawania do żywności bądź stosowania w produkcji żywności.

Projektowane rozporządzenie ustanawia w załączniku wykaz niektórych substancji innych niż witaminy i składniki mineralne zakazanych w produkcji środków spożywczych. Należy wskazać, że projektowane regulacje będą w szczególności dotyczyły suplementów diety.

Do suplementów diety są dodawane różne substancje roślinne, które mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie i życie konsumentów, a nie ogranicza tego konkretny wykaz. Sprawami dotyczącymi obecności tych substancji w suplementach zajmuje się Zespół do spraw Suplementów Diety, działający przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej będącej organem doradczym i opiniodawczym Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zespół przyjął uchwałami w sprawie niektórych substancji i surowców roślinnych niedozwolonych do stosowania w suplementach diety listę substancji i surowców roślinnych, które nie mogą być stosowane w suplementach diety z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów. Są to:

1) chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny;

2) DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina; 1,3- dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina; geranamina; metyloheksanamina; metyloheksanenamina);
3) ewodiamina;
4) grupa selektywnych modulatorów receptora androgenowego (SARMs), w tym:
a) andaryna,
b) ligandrol,
c) ostaryna,
d) Rad-140;
5) higenamina;
6) hordenina;
7) ibutamoren;
8) pankreatyna;
9) pieprz metystynowy (Piper methysticum);
10) świerzbiec właściwy (Mucuna pruriens).

Substancje te będą zakazane w produkcji środków spożywczych, w tym suplementów diety i w konsekwencji nie będą mogły być ich składnikami.

Kogo będzie obowiązywać rozporządzenie?

Projektowane rozporządzenie będzie obowiązywało podmioty wprowadzające do obrotu środki spożywcze, w tym suplementy diety. Regulacje będą miały zastosowanie przy weryfikacji powiadomień o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu suplementów diety zawierających w swoim składzie zakazane substancje.

Środki spożywcze zawierające substancje inne niż witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do rozporządzenia, wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą pozostawać w obrocie nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze