aotm.gov.pl/Rynek Zdrowia | 06-02-2015 12:33

W poniedziałek posiedzenie Rady Przejrzystości

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że 5. posiedzenie Rady Przejrzystości odbędzie się w poniedziałek (9 lutego).

Fot. AOTMiT

Podczas posiedzenia zostaną przygotowane stanowiska w sprawie oceny leków NEXAVAR (sorafenib), AVASTIN (bewacyzumab), CIMZIA (certolizumab pegol) w różnych wskazaniach.

Ponadto przygotowane zostaną opinie w spawie projektów programów zdrowotnych jednostek samorządu terytorialnego oraz projektu programu zdrowotnego ministra zdrowia pn. Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2015-2019.

Czytaj: www.aotm.gov.pl