Rzeczpospolita/Rynek Zdrowia | 13-03-2017 21:08

Uzyskają dostęp do leków nie będących jeszcze w obrocie

Ubezpieczeni pacjenci cierpiący na choroby, których nie można skutecznie leczyć środkami dopuszczonymi do sprzedaży, będą mogli za darmo skorzystać z leków nie będących jeszcze w obrocie.

Ciężko chorzy uzyskają dostęp do leków nie będących jeszcze w obrocie. Fot. Archiwum

Za świadczenia gwarantowane, m.in. badania i hospitalizację, ma płacić NFZ, a nie tzw. sponsor.

W ostatniej wersji projektu dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR) pojawiły się zmiany dotyczące tzw. compassionate use, czyli programu umożliwiającego ciężko chorym pacjentom terapię lekami, których jeszcze nie dopuszczono do obrotu.

Dotychczas chorzy mogli liczyć tylko na decyzję ministra zdrowia, który mógł dopuścić lek do obrotu na czas określony. Jak zauważa Rzeczpospolita, przepis ten dotyczy jednak sytuacji „klęski żywiołowej lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi", nie mógł więc być powszechnie stosowany.

Projekt dodaje do prawa farmaceutycznego nowe przepisy, które zakładają m.in., że program ma być stosowany u cierpiących na chorobę, której nie można skutecznie leczyć środkiem dopuszczonym do obrotu w Polsce. Aby jednak z terapii skorzystać, producent musi złożyć wniosek o dopuszczenie do obrotu albo lek musi się znajdować w fazie badań klinicznych lub tuż po niej.

Ubezpieczony pacjent korzystający z programu będzie miał prawo nie tylko do darmowego leku, ale także do świadczeń gwarantowanych. Za badania i hospitalizację towarzyszące terapii, a także samo jej podanie, jeśli są zapewnione w standardzie leczenia, zapłaci NFZ, a nie np. sponsor badania (co zdarzało się teraz).

Więcej: www.rp.pl