Uwagi SIA do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków

Autor: OIA Katowice/Rynek Zdrowia • • 21 października 2013 14:01

Śląska Izba Aptekarska w uwagach do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zwraca uwagę m.in. na brak rozwiązania problemu zamiany leku, jeśli na recepcie wypisano najtańszy odpowiednik, którego brakuje w obrocie.

Uwagi SIA do projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków
Zdaniem farmaceutów to przede wszystkim lekarz, znający chorobę pacjenta, powinien być zobligowany do ordynowania najtańszych odpowiedników zgodnie ze wskazaniami. Pacjent nie ma żadnych wiadomości na temat leków i to lekarz powinien przekonać pacjenta do tego, że tańszy odpowiednik jest równie dobry.

W opinii aptekarzy, nadal nie rozwiązano również problemu ograniczenia rozpoczęcia działalności przez aptekę jaki narzuca ustawa refundacyjna - może ona rozpocząć się tylko od 1 albo 16 dnia miesiąca. W aktualnie obowiązujących przepisach brak jest przepisów, które mogłyby stanowić prawną podstawę do stosowanej przez NFZ praktyki nakazywania rozpoczynania przez nowe apteki okresu refundacji od 1 lub 16 dnia danego miesiąca.

Przepisy wskazują tylko okresy refundacyjne, nie ma jednak przeszkód prawnych w rozpoczęciu okresu refundacyjnego w dowolnym dniu miesiąca. Czym innym jest zapis, że okres ma się zakończyć 15. i ostatniego dnia danego miesiąca.

Farmaceuci domagają się także zmiany sposobu liczenia i podwyższenia wysokości marży detalicznej na leki refundowane, gdyż obecny jej poziom nie gwarantuje pokrycia nakładów i kosztów związanych z prowadzeniem apteki.

Więcej: http://katowice.oia.pl/
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum