biotechnologia.com.pl/Rynek Zdrowia | 11-07-2009 16:38

Unijne wsparcie przyspieszy badania nad lekami

Celon Pharma otrzymała unijne wsparcie na realizację dwóch projektów. Za pieniądze z Brukseli wyposaży i zaadaptuje powierzchnie dla potrzeb dwóch nowych laboratoriów.

Jedną z inwestycji będzie Laboratorium Syntezy Oligonukleotydów. Prace przy nim powinny ruszyć we wrześniu. Oprócz działalności na rzecz firmy, laboratorium będzie w przyszłości także świadczyło usługi dla podmiotów z zewnątrz. Na remont nowych pomieszczeń, wyposażenie i zakup aparatury spółka otrzymała około miliona złotych.

Podobną kwotę Celon Pharma dostała na Laboratorium Badań Przedklinicznych Innowacyjnych Leków. Będzie ono wyposażone w aparaturę niezbędną do prowadzenia prac na liniach komórkowych.

Nowe inwestycje powinny być gotowe na przełomie roku. Wtedy też konieczne będzie zwiększenie zatrudnienia w spółce. Kilku biotechnologów znajdzie pracę w pierwszym laboratorium, natomiast zespół zajmujący się badaniami przedklinicznymi liczyć ma docelowo 12 osób (obecnie jest ich 6).

– Uzyskane środki przyspieszą badania i rozwój innowacyjnych leków stosowanych m. in. w onkologii i chorobach neurodegeneracyjnych, a w przeciągu 2-3 lat również do utworzenia w ramach spółki Centrum Badawczo-Rozwojowego – mówi Monika Lamparska-Przybysz z Celon Pharma.