USA, Wielka Brytania Holandia: jak tam wykonywana jest opieka farmaceutyczna

rynekaptek.pl Autor: PTWP - RynekAptek.pl • Źródło: RynekAptek/Rynek Zdrowia   • 20 lipca 2019 11:58

Najistotniejszym elementem zmian jakie miałaby wprowadzić ustawa o zawodzie farmaceuty jest wprowadzenie opieki farmaceutycznej. W ocenie skutków regulacji projektu ustawy resort zdrowia podaje przykłady funkcjonowania opieki farmaceutycznej m.in. w krajach Unii Europejskiej. Jakie są tam kompetencje farmaceutów?

USA, Wielka Brytania Holandia: jak tam wykonywana jest opieka farmaceutyczna
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

rojekt przewiduje kompleksowe uregulowanie zasad wykonywania zawodu farmaceuty w ramach jednego aktu normatywnego przez doregulowanie wykonywania zawodu przez farmaceutów, ze szczególnym uwzględnieniem rozszerzenia zakresu świadczeń udzielanych przez farmaceutów w taki sposób, aby mogli brać oni aktywny i znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią.

Najistotniejszym elementem tych zmian jest wprowadzenie opieki farmaceutycznej, tj. świadczenia opieki zdrowotnej udzielanego przez farmaceutę posiadającego określone w ustawie kompetencje, którego celem jest zapewnienie ciągłego, profesjonalnego nadzoru nad farmakoterapią - ocenia MZ.

Dla porównania podaje przykłady, jak opieka farmaceutyczna jest sprawowana w innych państwach.

Wielka Brytania

Usługi świadczone w ramach opieki farmaceutycznej w Wielkiej Brytanii (Community Pharmacy Services) dzielą się na:

1) usługi podstawowe (Essential Services), świadczone przez wszystkie apteki posiadające kontrakt z NHS (National Health Services). Są nimi m.in. wydawanie produktów leczniczych, wydanie leku w ramach recepty wielokrotnej, oznakowanie leków dla pacjenta, utylizacja leków, promocja zdrowia i doradztwo w samoleczeniu pacjenta. W 2011 r. wprowadzona została usługa w zakresie poprawy standardów klinicznych (clinical governance). Przedstawiono zmiany standardów pracy aptek, mające na celu wzmocnienie parametrów klinicznych i rozbudowanie już istniejącego systemu zarządzania;

2) usługi zaawansowane (Advanced Services), świadczone przez akredytowanych farmaceutów. W ramach usług zaawansowanych wprowadzono następujące kategorie usług finansowanych przez NHS:

a) przegląd leków i interwencje lekowe (Medicines Use Review, MUR), które ma prowadzić do zwiększenia skuteczności farmakoterapii, finansowane są na podstawie stałego cennika usług. Liczba świadczonych miesięcznie usług jest zgłaszana każdego miesiąca, przy czym roczna liczba przeglądów lekowych nie może przekroczyć 400,

b) przegląd stosowanych wyrobów medycznych (Appliance Use Review, AUR), który jest świadczony przez farmaceutów (lub specjalnie przeszkolone pielęgniarki) i dotyczy urządzeń oraz wyrobów medycznych, takich jak: cewniki (w tym akcesoria dodatkowe), urządzenia do laryngektomii lub tracheostomii, system do irygacji odbytu, pompa próżniowa lub pierścień na zaburzenia erekcji, a także wyroby stosowane do drenażu rany. Roczny limit przeglądów AUR wynosi 135,

c) dopasowanie urządzeń stomijnych (Stoma Appliance Customisation, SAC), polegające na indywidualnym dopasowaniu stomii, dzięki czemu poprawia się komfort używania urządzenia stomijnego oraz jego trwałość,

d) tzw. usługa nowego leku (New Medicine Service, NMS), tj. usługa kierowana do określonych grup pacjentów przyjmujących określone typy leków, mająca na celu zapewnienie wsparcia osobom chorym przewlekle, którym przepisano leki wcześniej niestosowane. Celem takiego działania jest zwiększenie prawidłowości przyjmowania leków zgodnie z zaleceniem lekarza,

e) szczepienia przeciwko grypie sezonowej dla pacjentów w grupach ryzyka;

3) usługi rozszerzone wykonywane lokalnie (Locally Commissioned Services) w ramach podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

a) podaż nadzorowaną, czyli przyjmowanie lub przepisywanie leków mające na celu kontrolowaną podaż leków z określonych grup. Do leków, należą metadon oraz inne leki stosowane w leczeniu uzależnień od opiatów, jak również leki stosowane w leczeniu chorób o podłożu psychicznym i gruźlicy. Farmaceuta nadzoruje przyjmowanie przepisanych leków przez pacjenta w miejscu ich wydawania (aptece), co gwarantuje ich właściwe przyjęcie, w odpowiedniej dawce, przez osobę, dla której były przeznaczone,

b) pomoc w rzuceniu palenia,

c) wymianę igieł i strzykawek,

d) zapewnienie dostępności leków specjalistycznych na żądanie (w medycynie paliatywnej),

e) opiekę domową, która polega na pomocy w dostarczaniu, przyjmowaniu i przechowywaniu leków oraz w wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń medycznych,

f) ocenę farmakoterapii i wspieranie pacjentów w przyjmowaniu leków zgodnie z zaleceniami,

g) przegląd leków (pełny przegląd kliniczny),

h) doradztwo w zakresie drobnych dolegliwości,

i) usługę „po godzinach”, w której farmaceuta dostępny jest po godzinach pracy apteki,

j) wtórne przepisywanie leków przez farmaceutę (dzięki specjalistycznemu szkoleniu farmaceuta może przepisać lek, gdy lekarz jest niedostępny),

k) antykoncepcję awaryjną,

l) sezonowe szczepienia na grypę,

m) stosowanie leku w danej grupie pacjentów zgodnie z wytycznymi,

n) badania w kierunku zakażenia Chlamydia i odpowiednie leczenie (apteki współpracują z lokalnymi laboratoriami, a farmaceuci mogą przepisać antybiotyk),

o) kontrolę stanu zdrowia,

p) opieka nad domami dla seniorów.

Więcej: portal rynekaptek.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    Najnowsze