URPL/ Rynek Zdrowia | 03-10-2014 14:31

URPL: wnioski po spotkaniu Rady Zarządzającej EMA

85 spotkanie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Leków (European Medicines Agency, EMA), w którym uczestniczył prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Grzegorz Cessak, odbyło się 2 października br. w Londynie. Było to pierwsze posiedzenie w nowej siedzibie Agencji.

Podczas tego spotkania Rada przyjęła politykę dostępu do danych pochodzących z badań klinicznych kończąc tym samym wielomiesięczny proces konsultacji nad projektem.

Za pomocą tego nowego narzędzia będącego m. in. realizacja polityki transparentności Europejskiej Agencji Leków, wszyscy zainteresowani poprzez portal internetowy będą mogli mięć wgląd do tej części dokumentacji produktu leczniczego, na podstawie, której EMA podejmuje decyzje.

Nie będą udostępniane dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa oraz dane osobowe.


Więcej: http://www.urpl.gov.pl/